GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AMP011 H18 Greek for Philosophers Termin 1 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP015 H18 Latin for Philosophers Termin 1 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP021 H18 Introduction to Ancient and Medieval Greek Philosophy Termin 1 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP025 H18 Introduction to Ancient and Medieval Latin Philosophy Termin 1 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP031 H18 The Development of Ancient and Medieval Philosophy Termin 1 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP060 H18 Ancient and Medieval Problems Termin 3 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AMP070 H18 Degree Project 1 Termin 3 H2AMP - Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AN1010 H18 Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1030 H18 Antikens bilder Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1040 VT19 Grekisk mytologi. En introduktion Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1075 V19 Romerska stadsmiljöer Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1090 H18 Grekernas värld Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1111 H18 Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, helfart dag Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1111 H18-V19 Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, halvfart kväll Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1111 H18-V19 Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1222 H18-V19 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1222 H18-V19 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, halvfart, kväll Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1222 V19 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, helfart dag Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1333 H18 Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN1333 H18-V19 Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2010 H18 Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 15 hp Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2010 V19 Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 15 hp Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2020 H18 Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 30 hp Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2020 V19 Antikvetenskapligt självständigt examensarbete, 30 hp Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2072 H18 Mot fjärran stränder - antika resor i myt och verklighet Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2075 V19 Det antika medelhavsområdets ekonomier Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2076 V19 Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2091 V19 Kropp, kläder och visuell kommunikation i det antika Rom Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2096 H18 Tematisk läskurs i antikvetenskap Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2097 H18 Tematisk läskurs i antikvetenskap Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AN2098 H18 Det antika Rom - visuell kultur och visuellt arv Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor