GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
XX1202 V18 Gruppfacilitering Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX1202 V19 Gruppfacilitering Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5020 V18 Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Termin 2 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5020 V19 Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Termin 2 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5080 V18 Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5080 V19 Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5150 H18 Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv, avancerad nivå Termin 1 S2ARB - Arbetsvetenskap, magisterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5160 H18 Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Termin 5 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5260 H18 Arbetsvetenskap I Termin 1 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5270 H18 Arbetsvetenskap II Termin 1 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5320 H18 Grupprocesser och konflikter i arbetslivet Termin 3 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
XX5340 V18 Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet Termin 4 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5340 V19 Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet Termin 4 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor