GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AE1020 V19 Geografiska informationssystem i arkeologi Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1040 V19 Västsveriges arkeologi Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1050 V19 Arkeologi: Introduktion till arkeologi Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1060 H18 Samtidsarkeologi Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1080 V19 Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1097 H18 Arkeologi, landskapsbruk och kulturarv Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1111 H18 Arkeologi: Grundkurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1111 H18-V19 Arkeologi: Grundkurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1111 V19 Arkeologi: Grundkurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1222 H18 Arkeologi: Fortsättningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1222 H18-V19 Arkeologi: Fortsättningskurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1222 V19 Arkeologi: Fortsättningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1333 H18 Arkeologi: Fördjupningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1333 H18-V19 Arkeologi: Fördjupningskurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE1333 V19 Arkeologi: Fördjupningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2010 H18 Arkeologi: Arkeologiskt självständigt examensarbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2010 V19 Arkeologi: Arkeologiskt självständigt examensarbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2020 H18 Arkeologi: Arkeologiskt självständigt examensarbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2020 V19 Arkeologi: Arkeologiskt självständigt examensarbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2030 H18 Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2030 V19 Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2070 H18 Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2070 V19 Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2080 H18 Den arkeologiska konferensen som vetenskaplig forum Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE2090 V19 Den arkeologiska projektansökningens kontext och hantverk Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
AE3001 H16 Mellan text, artefakt och minne Termin 1 H2KOM - Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 H2KOM - Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år - Program
AE3065 H17 Publicering: kulturarvsprojekt Termin 3 H2KOM - Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 H2KOM - Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år - Program
AE4010 H16 Arkeologisk praktik och samhälle Termin 1 H2APT - Arkeologisk praktik och teori - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AE4010 H18 Arkeologisk praktik och samhälle Termin 1 H2APT - Arkeologisk praktik och teori - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AE4031 H15 Arkeologisk forskning och arkeologins publika relationer Termin 3 H2APT - Arkeologisk praktik och teori - Utbildningsprogram - Öppna sidor
AE4031 H17 Arkeologisk forskning och arkeologins publika relationer Termin 3 H2APT - Arkeologisk praktik och teori - Utbildningsprogram - Öppna sidor