GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LRVU30 V18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för lärare i fritidshem. Termin 5 Gr.lärarprog inr fritidshem (100%) - Grundlärarprog. inr. arbete i fritidshem (100%) - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1G V18 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 6 Förskollärarprog (100%) - Förskollärarprogrammet - för arbete i förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1GY H17-V18 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 7 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1GY V18-H18 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 7 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA500 H15 Introduktion till barn och ungdomsvetenskap. År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA500 H18 Introduktion till barn och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA504 H18 Metod och metodologi År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA505 H18 Interkulturell pedagogik Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA506 H18 Metod och metodologi fördjupningskurs År 3 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA507 V18 Policy och systematiskt kvalitetsarbete År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA508 H18 Teoretiska perspektiv på lärande och kunskap År 3 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA513 V18 Fördjupning av tal- och skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA514 V18 Fördjupning i förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och de tidiga skolårens matematik År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA518 V18 Children´s play and learning in a goal oriented practice År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA521 H17 Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap IPKL Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDA521 V18 Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA522 V18 Magisteruppsats i Barn- och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA523 V18 Masteruppsats i Barn- och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA531 H18 Vardagsliv och fritid i det senmoderna samhället År 2 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA542 V18 Norm, normalitet och normkritisk pedagogik År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor