GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LRVU30 H17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för lärare i fritidshem. Termin 5 Gr.lärarprog inr fritidshem (100%) - Grundlärarprog. inr. arbete i fritidshem (100%) - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1G H17 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 6 Förskollärarprog (100%) - Förskollärarprogrammet - för arbete i förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1G V18 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 6 Förskollärarprog (100%) - Förskollärarprogrammet - för arbete i förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1GY H17-V18 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 7 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÖXA1GY V17-H17 Självständigt arbete (examensarbete) för förskollärare Termin 7 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 Förskollärarprog (yrk) - Förskollärarprogrammet - för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass - Förskollärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA500 H15 Introduktion till barn och ungdomsvetenskap. År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA500 H17 Introduktion till barn och ungdomsvetenskap År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA504 H17 Metod och metodologi År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA505 H17 Interkulturell pedagogik IPKL Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
År 1 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA506 H17 Metod och metodologi fördjupningskurs År 3 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA508 H17 Teoretiska perspektiv på lärande och kunskap År 3 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA518 H17 Children´s play and learning in a goal oriented practice IPKL Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDA521 H17 Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap IPKL Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDA522 H17 Magisteruppsats i Barn- och ungdomsvetenskap År 2 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA523 H17 Masteruppsats i Barn- och ungdomsvetenskap År 4 L2BUV Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA531 H17 Vardagsliv och fritid i det senmoderna samhället IPKL Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor