GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
DIT012 H16 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT012 H17 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT027 H16 Distributed Fault-Tolerant Programming Term 3 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT029 H16 Project: Software Architecture for Distributed Systems Term 3 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT035 H16 Change Management in Software Development Organizations Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT035 H17 Change Management in Software Development Organizations Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT037 H16 Project: Changing Software Development Process Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT037 H17 Project: Changing Software Development Process Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT051 H16 Computer Architecture Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT051 H17 Computer Architecture Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT053 V17 Energy Aware Computing Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT071 V17 Network Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT082 H16 Testing, Debugging and Verification Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT082 H17 Testing, Debugging and Verification Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT085 V17 Test and Verification Term 4 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT101 V17 Language-Based Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT122 V17 Datorsystemteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT126 V17 Webapplikationer Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT135 V17 Technical Analysis and Design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT142 H16 Functional programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT142 H17 Functional programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 H16 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 H17 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 V17 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT161 V17 Real-Time Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT165 V17 Design and Development of Embedded Systems Term 4 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT168 V17 Project: Industrial IT and Embedded Systems Term 4 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT171 V17 Parallel and Distributed Real-Time Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT191 V17 Agile Development Processes Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT201 H16 Logic in Computer Science Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT201 H17 Logic in Computer Science Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT212 V17 Objektorienterat programmeringsprojekt Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT214 H16 Datatekniskt projekt Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT214 H17 Datatekniskt projekt Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT215 H16 Project: Programming Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT215 H17 Project: Programming Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT220 H16 Computer Graphics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT220 H17 Computer Graphics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT221 V17 Computer Graphics, Advanced Course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT231 H16 Programming Language Technology Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT231 H17 Programming Language Technology Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT232 H16 Types for Programs and Proofs Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT232 H17 Types for Programs and Proofs Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT240 H16 Distributed Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT240 H17 Distributed Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT250 H16 Cryptography Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT250 H17 Cryptography Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT260 V17 Advanced Functional Programming Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT261 V17 Parallel Functional Programming Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT270 H16 Software Engineering Using Formal Methods Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT270 H17 Software Engineering Using Formal Methods Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT275 H16 Software Product Line Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT275 H17 Software Product Line Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT276 H16 Requirements Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT276 H17 Requirements Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT278 H16 Empirical Software engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT278 H17 Empirical Software engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT280 H16 Algorithms, advanced course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT280 H17 Algorithms, advanced course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT290 V17 Distributed Systems, Advanced Course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT300 V17 Compiler Construction Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT310 H16 Models of Computation Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT310 H17 Models of Computation Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT321 V17 Finite Automata Theory and Formal Languages Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT360 H16 Parallel Computer Organization and Design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT360 H17 Parallel Computer Organization and Design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT370 V17 Discrete Optimization Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT380 V17 Algorithms for Machine Learning and Inference Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT390 H16 Concurrent Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT390 H17 Concurrent Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT390 V17 Concurrent Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT400 H16 Operating Systems Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT400 H17 Operating Systems Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT410 V17 Artificial Intelligence Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT420 V17 Computer Communication Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT420 V17 Datakommunikation Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT421 H16 Routing Technology Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT421 H17 Routing Technology Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT440 H16 Introduktion till funktionell programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT440 H17 Introduktion till funktionell programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT524 V17 Project: Systems Development Term 2 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT541 H16 Software Architecture Term 3 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT543 V17 Software Engineering Project Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT544 V17 Advanced Software Architecture Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT545 H16 Software Processes Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT545 H17 Software Processes Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT548 V17 Software Process Improvement Term 4 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT550 V17 Master Thesis in Computer Science Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT560 V17 Examensarbete i datalogi för kandidatexamen Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT565 V17 Software Engineering and Management Bachelor Thesis Project Term 6 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT590 V17 Research Methods and Technical Writing Term 6 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT595 V17 Industrial Best Practice Term 6 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT596 V17 Model Driven Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT599 H16 Software Evolution Project Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT599 H17 Software Evolution Project Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT600 H16 Algorithms Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT600 H17 Algorithms Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT600 V17 Algorithms Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT620 H16 Databases Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT620 H17 Databases Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT620 V17 Databases Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT630 H16 User Interface and Database Design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT630 H17 User Interface and Database Design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT641 V17 Computer Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT663 H16 Computer Networks Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT663 H17 Computer Networks Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT665 H16 Seminars in Computer Systems and Networks Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT665 H17 Seminars in Computer Systems and Networks Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT669 H16 Autonomous and Coopterative Vehicular Systems Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT669 H17 Autonomous and Coopterative Vehicular Systems Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT700 H16 Datorintroduktion Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT700 H17 Datorintroduktion Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT725 V17 Logic, Algorithms and Data structures Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT741 H16 Computational methods in bioinformatics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT741 H17 Computational methods in bioinformatics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H16:1 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H16:2 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H17:1 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H17:2 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT796 H16 Digital konstruktion, projektkurs Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT796 H17 Digital konstruktion, projektkurs Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT796 V17 Digital konstruktion, projektkurs Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT797 V17 Digital Contruction Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT844 H16 Project Management Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT844 H17 Project Management Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT845 V17 Quality Management Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT847 H16 Software Quality Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT847 H17 Software Quality Term 1 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT848 V17 Model-Based Testing Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 - Software Engineering, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT885 H16 Products, Project and People Management Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT885 H17 Products, Project and People Management Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT945 H16 Model Driven Software Development Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT945 H17 Model Driven Software Development Term 5 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT948 H16 Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT948 H17 Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N1SEM - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT952 V17 Objektorienterad programmering och design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT960 V17 Datastrukturer Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT980 H16 Diskret matematik för datavetare Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT980 H17 Diskret matematik för datavetare Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT982 V17 Domain Specific Languages of Mathemathics Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT991 V17 Matematisk modellering och problemlösning Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor