GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
DIT012 H17 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT012 H18 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT022 H17 Mathematical Foundations for Software Engineering Term 1 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT027 H17 Distributed Fault-Tolerant Programming Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT029 H17 Project: Software Architecture for Distributed Systems Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT032 V18 Data Management Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT035 H17 Change Management in Software Development Organizations Term 5 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT037 H17 Project: Changing Software Development Process Term 5 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT042 H17 Object-Oriented Programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT045 H17 Requirements and User Experience Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT051 H17 Computer Architecture Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT053 V18 Energy Aware Computing Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT071 V18 Network Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT082 H17 Testing, Debugging and Verification Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT085 V18 Test and Verification Term 4 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT092 H17 Mini Project: Team Programming Term 1 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT101 V18 Language-Based Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT112 V18 Mini Project: System Development Term 2 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT122 V18 Datorsystemteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT126 V18 Webapplikationer Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT142 H17 Functional programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 H17 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 V18:1 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT151 V18:2 Maskinorienterad programmering Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT161 V18 Real-Time Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT165 V18 Design and Development of Embedded Systems Term 4 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT168 V18 Project: Industrial IT and Embedded Systems Term 4 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT172 V18 Parallel and Distributed Real-Time Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT181 V18 Data structures and algorithms Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT184 V18 Software Analysis and Design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT191 V18 Agile Development Processes Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT196 H18 Teknik för ett hållbart globalt samhälle Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT199 H17 The Computer Scientist in Society Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT201 H17 Logic in Computer Science Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT212 H18 Objektorienterat programmeringsprojekt Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT212 V18 Objektorienterat programmeringsprojekt Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT214 H16 Datatekniskt projekt Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT214 H17 Datatekniskt projekt Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT214 H18 Datatekniskt projekt Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT223 H17 Computer Graphics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT226 V18 Computer Graphics, Advanced Course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT231 H17 Programming Language Technology Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT232 H17 Types for Programs and Proofs Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT240 H17 Distributed Systems Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT250 H17 Cryptography Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT260 V18 Advanced Functional Programming Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT261 V18 Parallel Functional Programming Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT271 H17 Formal Methods in Software Development Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT275 H17 Software Product Line Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT276 H17 Requirements Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT277 H17 Industrial practice project in software engineering Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT278 H17 Empirical Software engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT281 H17 Algorithms, advanced course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT290 V18 Distributed Systems, Advanced Course Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT300 V18 Compiler Construction Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT310 H17 Models of Computation Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT321 V18 Finite Automata Theory and Formal Languages Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT360 H17 Parallel Computer Organization and Design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT370 V18 Discrete Optimization Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT380 V18 Algorithms for Machine Learning and Inference Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT391 H17 Principles of concurrent programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT391 V18 Principles of concurrent programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT401 H17 Operating Systems Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT411 V18 Introduction to Artificial Intelligence Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT421 H17 Routing Technology Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT423 V18 Computer Communication Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT423 V18 Datakommunikation Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT440 H17 Introduction to functional programming Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT541 H17 Software Architecture Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT543 V18 Software Engineering Project Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT544 V18 Advanced Software Architecture Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT548 V18 Software Process Improvement Term 4 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT560 V18 Examensarbete i datalogi för kandidatexamen Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT565 V18 Software Engineering and Management Bachelor Thesis Project Term 6 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT590 V18 Research Methods and Technical Writing Term 6 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT595 V18 Industrial Best Practice Term 6 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT596 V18 Model Driven Engineering Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT598 H17 Software Evolution Project Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT602 H17 Algorithms Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT602 V18 Algorithms Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT620 H17 Databases Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT620 V18 Databases Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT641 V18 Computer Security Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT660 H17 Computer Networks Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT665 H17 Seminars in Computer Systems and Networks Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 1 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT669 H17 Autonomous and Coopterative Vehicular Systems Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT680 Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/spec 8-10 eller Komvux (Halmstad) Uppdragsutbildning - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT680 Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/spec 8-10 eller Komvux (Kungsbacka) Uppdragsutbildning - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT685 Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller Komvux gy Uppdragsutbildning - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
DIT700 H17 Datorintroduktion Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT700 H18 Datorintroduktion Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT741 H17 Computational methods in bioinformatics Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H17:1 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 1 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H17:2 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 H18 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 V18:1 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT791 V18:2 Grundläggande datorteknik Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT796 V18 Digital konstruktion, projektkurs Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT797 V18 Digital Design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT827 H17:1 Project: Software Innovation Term 5 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT827 H17:2 Project: Software Innovation Term 5 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT844 H17 Project Management Term 1 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT847 H17 Software Quality Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT848 V18 Model-Based Testing Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT851 H17 Introduction to Data Science Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT855 H17 Applied Mathematical Thinking Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT861 H17 Statistical Methods for Data Science Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT865 V18 Applied Machine learning Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT871 V18 Techniques for Large-scale Data Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT885 H17 Products, Project and People Management Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT945 H17 Model Driven Software Development Term 5 Software Engineering & Management, Bachelor - Software Engineering and Management, Bachelor's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT953 V18 Objektoriterad programmering och design Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT961 V18 Data Structures Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT980 H17 Diskret matematik för datavetare Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT980 H18 Diskret matematik för datavetare Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT982 V18 Domain Specific Languages of Mathemathics Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
DIT991 V18 Matematisk modellering och problemlösning Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 1 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA098 H17 Gameplay Design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA100 V18 Human-center design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 4 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA103 V18 Simulation Engines Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA106 H17 Graphical Interfaces Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 2 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA107 V18 Tangible interaction Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA109 V18 Information visualization Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA112 H17 Visualization in architecture, art and design Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
TIA241 H17 Design of children's technology Årskurs 2-3 LP 2 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 3 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA243 V18 Designing User Experiences Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Study Period 4 - Computer Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIA248 H17 An introduction to Game Research Fristående kurser, avancerad nivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 H2DHU - Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 1 N2GDT - Game Design & Technology, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TIG091 V18 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
TIG095 V18 Human-computer Interaction Fristående kurser, grundnivå - Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2-3 LP 3 - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 Software Engineering and Management, Master - Software Engineering and Management, Master's Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 N2ADS - Applied Data Science, Masters Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Uppdragsutbildning Data- och informationsteknik - Institutioner - Öppna sidor