GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Engelska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1001 V19 Working Life Communication, 7.5 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1002 V19 Writing and Speaking in English, 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 H18 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 V19 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1112 V19 English: Introductory course, Litteraturvetenskap och kulturstudier - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1210 V19 English, Intermediate Course for General Purposes - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1220 V19 Multicontrastive English for teachers Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1310/EN1320 V19 English, In-depth Course, Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1311 V19 English, In-depth course, Literary Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1321 V19 English, In-depth course, Linguistic Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1323 V19 Global English - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2106 H19 English: Advanced Literary Theory - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2110 V19 Theoretical Approaches to English Grammar - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2D03 V19 Advanced research essay, Linguistic specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2D04 V19 English, Advanced Research Essay, Literary Specialization, 15.0 Hecs - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M05 V19 Master thesis, Linguistic specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M10 V19 English, Master Thesis, Literary Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M12 V19 English: The Victorian Period - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M14, V19, Postcolonial Texts and Theory - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M19 V19 Metod och projekt - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2N01 V19 English, Academic Writing - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
ENEP50 H19 Engelska för ekonomer Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L941EN, V19, VFU 4 för lärare åk 7-9 i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN12 V19 Engelska 1 & 2 för lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN2G, V19, Självständigt arbete 1: Engelska för lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG/L9EN12 V19 Engelska 1 & 2 för gymnasie/ämneslärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31EN V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41EN V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN2A V19 Självständigt arbete 2: Engelska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN60 V19 Engelska 6 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor