GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Engelska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1001 H17 Working Life Communication, 7.5 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1001 V17 Working Life Communication, 7.5 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1002 H17 Writing and Speaking in English, 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1002 V17 Writing and Speaking in English, 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1003 V17 Introduction to Academic Studies in English, 7.5 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 H17 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 V17 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1113 V17 English, Introductory course. English linguistics - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1114 V17 English, Introductory course. Academic written and spoken English - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1115 H17 English, Introductory course, Literature - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1116 H17 English, Introductory course, Culture studies - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1210 H17 English, Intermediate Course for General Purposes - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1210 V17 English, Intermediate Course for General Purposes - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1310/EN1320 H17 English, In-depth Course, Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1310/EN1320 V17 English, In-depth Course, Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1311 H17 English, In-depth course, Literary Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1311 V17 English, In-depth course, Literary Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1321 H17 English, In-depth course, Linguistic Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1321 V17 English, In-depth course, Linguistic Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2102 H17 Modernism in English and American Literature 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2106 H17 English: Advanced Literary Theory - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2110 V17 Theoretical Approaches to English Grammar - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2112 V17 Literary and Linguistic Perspectives on Speculative Fiction II - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2113 H17 English Linguistics - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2114 H17 Linguistic Methods - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2120 H17 Digital Perspectives on Language and Literature - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2222 H17 Variationist Sociolinguistics - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2D03, V17 Advanced research essay, Linguistic specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2D04 V17 English, Advanced Research Essay, Literary Specialization, 15.0 Hecs - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M05 V17 Master thesis, Linguistic specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M10 V17 English, Master Thesis, Literary Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M14, V17, Postcolonial Texts and Theory - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M17, H17, Engelska: Fokus på form i språkundervisning - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M19 V17 Metod och projekt - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2N01 V17 English, Academic Writing - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
ENEP50, H17, Engelska för ekonomer 2. Engelsk inriktning
Termin 5 - Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 - Termin 5 analytisk
EY1B13 H17, Contrastive English for teachers, nät - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EY1B13 V17 Contrastive English for teachers - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EZ1C06 H17 English, British Literature and Literary Theory after 1960 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L911EN, H17, VFU 1 för lärare åk. 7-9 (Engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L931EN, H17, VFU 3 för lärare åk 7-9 (Engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L940EN V17 VFU 4 för lärare åk 7-9 (engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN12 V17 Engelska 1 & 2 för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN1G, V17, Självständigt arbete 1: Engelska för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN2A, H17, Självständigt arbete (examensarbete) 2: Engelska för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN30, H17, Engelska 3 för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN45, H17, Engelska 4 för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11EN, H17, VFU 1 för gymnasielärare (Engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG30EN V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare (engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG40EN V17 VFU 4 för gymnasielärare (engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN12 V17 Engelska 1 & 2 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN2A, V17, Självständigt arbete 2: Engelska för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN2G, H17, Självständigt arbete 1: Engelska för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN30, H17, Engelska 3 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN40, H17, Engelska 4 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN50, V17, Engelska 5 för gymnasielärare 15 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN60, V17, Engelska 6 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN65, H17, Engelska 6 för gymnasielärare (avancerad) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP50 V17 Spanska 5 för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor