GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Engelska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Academic Communication for International Audiences, H18 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1001 H18 Working Life Communication, 7.5 hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1002 H18 Writing and Speaking in English, 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 H18 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1110 V19 English Introductory Course - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1111 H18 Introductory Course. Linguistics and Academic English, nät - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1112 V19 English: Introductory course, Litteraturvetenskap och kulturstudier - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1210 H18 English, Intermediate Course for General Purposes - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1210 V19 English, Intermediate Course for General Purposes - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1220 H18, Multicontrastive English for teachers, nät - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1310/EN1320 H18 English, In-depth Course, Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1310/EN1320 V19 English, In-depth Course, Specialization - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1311 H18 English, In-depth course, Literary Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1311 V19 English, In-depth course, Literary Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1321 H18 English, In-depth course, Linguistic Research project - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1322, H18, Intercultural Communication with Focus on English as a Lingua Franca - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN1323, H18, Global English - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2102 H18 Modernism in English and American Literature 7.5hp - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2113 H18 English Linguistics - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2114 H18 Linguistic Methods - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2D12 H18 English Literature, Literary Criticism & Theory - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M17 H18 Engelska: Fokus på form i språkundervisning - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EN2M19 V19 Metod och projekt Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
ENEP50 H18 Engelska för ekonomer - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
EZ1C07 H18 Specialized Studies in Linguistics: Pop Culture and the English Language, nät - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L911EN H18 VFU 1 för lärare åk. 7-9 (Engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L921EN H18 VFU 2 för lärare åk 7-9 (Engelska) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L941EN, V19, VFU 4 för lärare åk 7-9 i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN12 V19 Engelska 1 & 2 för lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN2A H18 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Engelska för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9EN2G, V19, Självständigt arbete 1: Engelska för lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9EN30 H18 Engelska 3 för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9EN45 H18 Engelska 4 för lärare åk 7-9 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG11EN H18 VFU 1 för gymnasielärare (Engelska) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG21EN H18 VFU 2 för gymnasielärare (Engelska) Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31EN V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41EN V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare i engelska Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN12 V19 Engelska 1 & 2 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN2A V19 Självständigt arbete 2: Engelska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN2G H18 Självständigt arbete 1: Engelska för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGEN30 H18 Engelska 3 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGEN51 H18 Engelska 4-5 för gymnasielärare - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGEN60 V19 Engelska 6 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGEN65 H18 Engelska 6 för gymnasielärare (avancerad) - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
VFU3 (Engelska/Franska/Spanska/Tyska) för ämneslärare HT18 - Engelska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor