GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
EU1110 H17 Introduktion till Europakunskap Termin 1 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1130 H17 Modern europeisk integration 1 (MEI1) Termin 1 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1141 V18 Democracy and the European Union Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1150 H17 Ryssland mellan förflutet och framtid Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1235 V18 Modern europeisk integration 2 Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1240 V18 Att leva i Europa Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1330 H17 Forskningsmetod i Europakunskap Termin 5 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1400 H17 Praktisk EU-kunskap Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1400 V18 Praktisk EU-kunskap Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU1410 H17 Praktik för Europaprogrammet Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1410 V17 Praktik för Europaprogrammet Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1410 V18 Praktik för Europaprogrammet Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU1540 H17 Kandidatuppsats i Europakunskap Termin 5 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2111 H17 European Integration: Current Research and Theory Term 1 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2120 H17 Integrating European Market Term 1 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2131 V18 Central- and Eastern Europe: fully European or the European other? Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 S1EUR - Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser i Europakunskap - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
EU2210 H17 European Environment and Energy Term 3 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2215 H17 Europe in the World Term 3 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2220 H17 Social Europe Term 3 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2340/AG2340 H17 Research Methods for IAGG and European Studies Term 3 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2420/EU2430 H17 Internship for the Masters programme in European Studies European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2420/EU2430 V16 Internship for the Masters programme in European Studies Term 4 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2420/EU2430 V17 Internship for the Masters programme in European Studies Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2420/EU2430 V18 Internship for the Masters programme in European Studies Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU2500 V18 Master Thesis for European Studies European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 4 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4110 H16 Cooperation and conflict in Europe Semester 1 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4110 H17 Cooperation and conflict in Europe Semester 1 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4120 V17 European Market Integration Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4120 V18 European Market Integration Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4130 H17 EU as a Global Actor Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4210 V17 & H17 Environment and Energy in European Integration Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4210 V18 & H18 Environment and Energy in European Integration Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4220 V17 & H17 The European Social Dimension Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4220 V18 & H18 The European Social Dimension Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4310 H16 & V17 & H17 Research Methods Semester 1 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4310 H17 & V18 & H18 Research Methods Semester 1 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 2 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Semester 3 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
EU4500 V18 Master's Thesis Semester 4 S2EUE - Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 S1EUR Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor