GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
EV2113 H18 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, del 1 och del 2 (EV2106 & EV2107) Evidensbasering - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
EV2124/VT2500 H18 Perspektiv på evidens: samverkan och standardisering/Vetenskapsteoretiska perspektiv på samverkan och standardisering Vetenskapsteori - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Evidensbasering - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Evidensbasering Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
VT2110/EV2101/BMA119 H18 Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, del 1 (EV2101) Vetenskapsteori - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Evidensbasering - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 H2EVI - Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2110/EV2102 H18 Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, del 2 (EV2102) Vetenskapsteori - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Evidensbasering - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 H2EVI - Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2110/EV2203 H18 Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, del 3 (EV2203) Vetenskapsteori - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Evidensbasering - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 H2EVI - Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor