GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AKU230 H18 Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige Grundnivå kurser - Neurovetenskap och fysiologi - Institutioner - Öppna sidor
BCG810 V19 Bioanalytisk kemi och molekylär farmakologisk cellbiologi. Kurs 1 inom preklinisk experimentell läkemedelsforskning Termin 8 Apotekarprogrammet - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BIR200 V19 Cellbiologi: biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi Termin 2 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FAR2X0 V17-H17 Examenskurser farmaci Termin 6 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FAR2X0 V18-H18 Examenskurser farmaci Termin 6 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FAS521 H18 Tillämpad apoteksfarmaci med inriktning mot egenvårdsrådgivning, 9 hp Termin 5 Apotekarprogrammet - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FFT810 V19 Fördjupad farmakoterapi Termin 8 Apotekarprogrammet - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IBM210 V18 Morfologi och fysiologi med egenvård Termin 2 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IBM230 H18 Praktisk fysiologi & farmakologi Termin 3 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
INR200 H18 Introduktionskurs Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KBT045 V17 Galenisk farmaci Termin 4 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KBT045 V18 Galenisk farmaci Termin 4 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KBT080 V18 Galenisk farmaci - projektarbete (ges av Chalmers) Termin 8 Apotekarprogrammet - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LFD200 H18 Läkemedel för djur Termin 5 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LRK200 H18 Läkemedelsrådgivning och kommunikation Termin 5 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Studentinformation Receptarieprogrammet Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TAF200 V19-HT19 Tillämpad apoteksfarmaci Termin 6 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor