GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Franska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1031 Franska, nybörjarkurs 1, H18 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1106 V18 Praktisk franska: Lär dig tala med flyt, grundkurs, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1107, Franska: Samtida fransk litteratur och film: bilden av jaget, bilden av den andre, 7,5 hp Sommar 2017 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V18 Franska: Grundkurs, Campus - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V18 Franska: Grundkurs, Lyon - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V18 Franska: Grundkurs, Nätkurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1112 V18 Franska: Grundkurs A - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1113 V18 Franska: Grundkurs B - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1200/FR1202 nät V18 Franska: Fortsättningskurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1201 H16 Franska: Fortsättningskurs på distans - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1210, Franska: läskurs för samhällsvetare och humanister, 7,5 hp Sommar 2017 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1302/FR1303 Campus, V18, Fördjupningskurs del 1 och Självständigt arbete - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1305 V18 Franska: Kontrastiv franska för lärare, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1312 H16 Franska: Fritt vald modul: 1900-talslitteratur med litteraturhistoria - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1320 H16 Franska, Språkvetenskap I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1321 H16 Franska, Språkvetenskap II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1322 H16 Franska, Språklig variation i franskan (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1330 H16 Franska, Facktext I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1331 H16 Franska, Facktext II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1333 V16 Franska: Fritt vald modul: Kultur och samhälle II (nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2212 V18 Franska: Metod och projekt - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2302 V18 Franska Textkurs, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2500 V18 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2501 V18 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2502 V18 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2503 V18 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2504 V18 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2505 V18 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FREP50, H17, Franska för ekonomer - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
3. Fransk inriktning
Termin 5 - Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 - Termin 5 analytisk
LFR210, Fortsättningskurs i franska för blivande lärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG21FR/L921FR H17 VFU 2 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Franska) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG31FR V18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare (franska) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41FR V18 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare (franska) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR12/L9FR12 V18 Franska 1 & 2 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR2A V18 Självständigt arbete 2 (examensarbete): Franska för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR50, V18, Franska 5 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR60, V18, Franska 6 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor