GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Franska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1106 V17 Praktisk franska: Lär dig tala med flyt, grundkurs, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1107, Franska: Samtida fransk litteratur och film: bilden av jaget, bilden av den andre, 7,5 hp Sommar 2017 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V17 Franska: Grundkurs, Campus - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V17 Franska: Grundkurs, Lyon - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V17 Franska: Grundkurs, Nätkurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1112 V17 Franska: Grundkurs A - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1113 V17 Franska: Grundkurs B - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1200/FR1202 V17 Franska: Fortsättningskurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1200/FR1202 nät V17 Franska: Fortsättningskurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1201 H16 Franska: Fortsättningskurs på distans - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1210, Franska: läskurs för samhällsvetare och humanister, 7,5 hp Sommar 2017 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1302/FR1303 Campus, V17, Fördjupningskurs del 1 och Självständigt arbete - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1305 V17 Franska: Kontrastiv franska för lärare, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1312 H16 Franska: Fritt vald modul: 1900-talslitteratur med litteraturhistoria - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1320 H16 Franska, Språkvetenskap I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1321 H16 Franska, Språkvetenskap II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1322 H16 Franska, Språklig variation i franskan (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1330 H16 Franska, Facktext I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1331 H16 Franska, Facktext II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1333 V16 Franska: Fritt vald modul: Kultur och samhälle II (nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2212, V17, Franska: Metod och projekt - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2500 V17 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2501 V17 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2502 V16 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2502 V17 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2503 V17 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2504 V17 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2505 V17 Franska Självständigt arbete litteraturvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FREP50, H17, Franska för ekonomer 3. Fransk inriktning
Termin 5 - Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 - Termin 5 analytisk
L9FR10/20 V17 Franska 1 & 2 för lärare åk. 7-9 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LFR210, Fortsättningskurs i franska för blivande lärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR10/20 V17 Franska 1 & 2 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR50, V17, Franska 5 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Språkstrimma franska kull HT-13 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 fransk - 3. Fransk inriktning
Språkstrimma franska kull HT-14 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 fransk - 3. Fransk inriktning
Språkstrimma franska kull HT-15 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor