GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Franska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1031 H18 Franska, nybörjarkurs 1 - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1107 S18 Franska: Samtida fransk litteratur och film: bilden av jaget, bilden av den andre - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 H18 Franska Grundkurs, Nätkurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 H18 Franska: Grundkurs, Campus - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 H18 Franska: Grundkurs, Lyon - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V19 Franska Grundkurs, Nätkurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V19 Franska: Grundkurs, Campus - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1111 V19 Franska: Grundkurs, Lyon - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1200/FR1202 H18 Franska: Fortsättningskurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1200/FR1202 nät H18 Franska: Fortsättningskurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1201 V16 Franska: Fortsättningskurs på distans - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1210 S18 Franska: läskurs för samhällsvetare och humanister - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1305 H18 Franska: Kontrastiv franska för lärare, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1305 V19 Franska: Kontrastiv franska för lärare, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1312 H16 Franska: Fritt vald modul: 1900-talslitteratur med litteraturhistoria - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1320 H16 Franska, Språkvetenskap I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1321 H16 Franska, Språkvetenskap II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1322 H16 Franska, Språklig variation i franskan (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1330 H16 Franska, Facktext I (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1331 H16 Franska, Facktext II (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1332 V16 Franska, Facktext III (campus/nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR1333 V16 Franska: Fritt vald modul: Kultur och samhälle II (nät) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2211, H18, Franska: Fokus på form i språkundervisningen - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2212 V19 Franska: Metod och projekt - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2301 H18 Franska Textkurs - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2302 H18 Franska Textkurs, 7,5 hp - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2401 H18 Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FR2500 H18 Franska Självständigt arbete språkvetenskaplig inriktning - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
FREP50 H18 Franska för ekonomer - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG11FR/L911FR H18 VFU 1 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 (Franska) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG21FR/L921FR H17 VFU 2 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Franska) - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR12/L9FR12 V19 Franska 1 & 2 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR2G H18 Självständigt arbete 1: Franska för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR30/L9FR30 H18 Franska 3 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR40 H18 Franska 4 för gymnasielärare - Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR50, V19, Franska 5 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR60, V19, Franska 6 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor