GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
ASF030 H17 The Universe of Galaxies HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF905 H17 Interstellär kommunikation HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF912 H17 Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASM410 Q4 Galaxies and Observational Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Demonstrationer 2017 HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FIM425 Q3 Advanced Quantum Mechanics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM450 Q3 Gravitation and Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM465 Q3 Modern Subatomic Detection and Analysis Methods Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM670 Q3 Superconductivity and Low-Temperature Physics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM740 Q3 Computational Biology A Complex Adaptive Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics of Materials and Biological Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FSNT10 H17 Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD101 H17 Elektronik 1: Ellära HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD102 H17 Elektronik 2: Analog elektronik HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD202 H17 Mikrocontrollers, grundkurs HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD212 H17 Mikrocontrollers & C-kompilatorer HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD400 H17 C-programmering 1 HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD410 H17 C-programmering II HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF131 H17 Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP001 H17 Datorintroduktion HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP101 H17 Att bli fysiker HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP102 H17 Mekanik A HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP201 H17 Matematisk fysik A HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP202 H17 Elektromagnetisk fältteori HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP302 H15 Mekanik B Termin 5 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP302 H17 Mekanik B HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP310 H15 Atom- och molekylfysik Termin 5 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP310 H17 Atom- och molekylfysik HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP415 V16 Fysik kandidatarbete Termin 6 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP415 V17 Fysik kandidatarbete Termin 6 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundkurser Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Kandidatarbeten Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9FY10/LGFY10/LGNK50 V18 Fysik 1 för lärare Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9FY30/LGFY30 H17 Fysik 3 för lärare Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9TK10/LGTK10 V18 Teknik 1 för lärare åk 7-9 och gymnasielärare Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9TK30/LGTK30 H17 Teknik 3 för lärare åk 7-9 och gymnasieskolan HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LFY071 HT17 Fortbildning för fysiklärare A HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LFY073 HT17 Fortbildning för fysiklärare C HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LG21FY/LG21TK H17 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY1A V17 Självständigt arbete (examensarbete) 2 för gymnasielärare Fördjupningsspecialiseringar - Lärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFY40 H17 Fysik 4 för gymnasielärare Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY50 V18 Fysik 5 för gymnasielärare Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTK2G H17 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Teknik för gymnasielärare Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGTK40 H17 Teknik som skolämne del 4 HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LLTK90 H17/V18 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK030 H17 Teknik i skolan, del 3 HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK040 H17 Teknik som skolämne del 4 HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Master courses Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Masterarbeten (Master thesis) Fysik - Institutioner - Öppna sidor
NBAF00 H17 Naturvetenskapligt basår, Fysik Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Välkomstinformation Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Welcome information Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Ämnesguide Fysik Ämneslärarprogrammet Fysik - Institutioner - Öppna sidor
HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Ämnesguide Teknik Ämneslärarprogrammet HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Ämnets dag, Institutionen för fysik HT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor