GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
ASF010 H16 Stjärnorna och vintergatan HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF020 V17 Astrobiologi VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF901 H16 Universums Byggnad HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF910 V17 Navigeringskonstens historia VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF911 VT17 Exoplaneter VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF912 H16 Svarta hål och relativitetsteori- en visuell resa HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASM410 Q4 Galaxies and Observational Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Demonstrationer 2017 VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FIM425 Q3 Advanced Quantum Mechanics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM450 Q3 Gravitation and Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM465 Q3 Modern Subatomic Detection and Analysis Methods Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM670 Q3 Superconductivity and Low-Temperature Physics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM740 Q3 Computational Biology A Complex Adaptive Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics of Materials and Biological Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYD101 H16 Elektronik 1: Ellära HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD102 H16 Elektronik 2: Analog elektronik HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD111 V17 Digitalteknik VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD150 H16 Digital elektronikkonstruktion med VHDL HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD202 H16 Mikrocontrollers, grundkurs HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD301 V17 LabVIEW-programmering VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD400 H16 C-programmering 1 HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD421 V17 C#-programmering 1 VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD425 H16 C++-programmering HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF131 H16 Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF132 V17 Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF925 H16 Naturvetenskap och teknik i förskolan HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF925 V17 Naturvetenskap och teknik i förskolan VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP001 H16 Datorintroduktion HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP101 H16 Att bli fysiker HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP102 H16 Mekanik A HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP103 V17 Termodynamik VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP104 V17 Vågrörelselära VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP105 H16 Mission to Mars HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP201 H16 Matematisk fysik A HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP202 H16 Elektromagnetisk fältteori HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP203 V17 Kvantfysik A VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP204 V17 Subatomär fysik VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP210 V17 Ellära med elektrisk mätteknik VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP302 H15 Mekanik B Termin 5 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP302 H16 Mekanik B HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP310 H15 Atom- och molekylfysik Termin 5 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP310 H16 Atom- och molekylfysik HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP330 V17 Fasta tillståndets fysik VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP380 V16 Symmetrier i fysiken Termin 6 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP380 V17 Symmetrier i fysiken VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP415 V16 Fysik kandidatarbete Termin 6 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP415 V17 Fysik kandidatarbete Termin 6 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Fönster mot naturvetenskap - fysik HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Grundkurser Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Kandidatarbeten Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L930FY/LG30FY V16 Verksamhetsförlagd utbildning 3 Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9FY10/LGFY10/LGNK50 V17 Fysik 1 för lärare VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9FY20/LGFY20/LGNK60 V17 Fysik 2 för lärare VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9FY30/LGFY30 H16 Fysik 3 för lärare HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9TK10/LGTK10 V17 Teknik 1 för lärare åk 7-9 och gymnasielärare VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9TK20/LGTK20 V17 Teknik 2 för gymnasielärare och ämneslärare VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9TK30/LGTK30 H16 Teknik 3 för lärare åk 7-9 och gymnasieskolan HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LFY071 H16 Fortbildning för fysiklärare A HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LFY072 V17 Fortbildning för fysiklärare B VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY1A V17 Självständigt arbete (examensarbete) 2 för gymnasielärare Fördjupningsspecialiseringar - Lärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY1G/LFY330 H16 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Fysik för gymnasielärare HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY40 H16 Fysik 4 för gymnasielärare HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGTK40 H16 Teknik som skolämne del 4 HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LLTK90 H16/V17 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK010 V17 Teknik för lärare VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK020 V17 Teknik som skolämne, del 2 VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK030 H16 Teknik i skolan, del 3 HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK040 H16 Teknik som skolämne del 4 HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LTK050 V17 Teknik som skolämne, del 5 VT2017 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Master courses Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Masterarbeten (Master thesis) Fysik - Institutioner - Öppna sidor
NBAF00 H16 Naturvetenskapligt basår, Fysik HT2016 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Programkurser i fysik - Ämneslärarprogrammet Fysik - Institutioner - Öppna sidor