GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
ASF020 V19 Astrobiologi VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF030 H19 The Universe of Galaxies HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF901 H19 Universums Byggnad HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF903 V19 Astronomin i konstens historia VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF909 V19 Universums utveckling VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASF912 H19 Svarta hål och relativitetsteori - en visuell resa HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
ASM410 Q4 Galaxies and Observational Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Demonstrationer 2019 VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FIM425 Q3 Advanced Quantum Mechanics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM450 Q3 Gravitation and Cosmology Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM465 Q3 Modern Subatomic Detection and Analysis Methods Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM670 Q3 Superconductivity and Low-Temperature Physics Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FIM740 Q3 Computational Biology A Complex Adaptive Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Physics of Materials and Biological Systems, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYD111 V19 Digitalteknik VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD302 V19 LabVIEW-programmering VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD421 V19 C#-programmering 1 VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD500 V19 Introduktion till Linux VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYD600 V19 Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF131 H19 Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF132 V19 Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYF133 V19 Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP001 H19 Datorintroduktion HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP102 H18 Mekanik A Termin 5 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
FYP102 H19 Mekanik A HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP103 V19 Termodynamik VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP104 V19 Vågrörelselära VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP203 V19 Kvantfysik A VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP204 V19 Subatomär fysik VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP210 V19 Ellära med elektrisk mätteknik VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
FYP330 V19 Fasta tillståndets fysik VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Grundkurser Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Kandidatarbeten Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9FY10/LGFY10/LGNK50 V19 Fysik 1 för lärare VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9FY20/LGFY20/LGNK60 V19 Fysik 2 för lärare Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9TK10/LGTK10 V19 Teknik 1 för lärare åk 7-9 och gymnasielärare Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
L9TK20/LGTK20 V18 Teknik 2 för gymnasielärare och ämneslärare Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9TK20/LGTK20 V19 Teknik 2 för gymnasielärare och ämneslärare VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LG21FY/LG21TK V19 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LG31FY, LG31TK VT19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LG41TK/LG41FY V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY2G H19 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Fysik för gymnasielärare HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGFY50 V19 Fysik 5 för gymnasielärare Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGTK2A V19 Självständigt arbete (examensarbete) VT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
LGTK2G H19 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Teknik för gymnasielärare HT2019 - Grundkurser - Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Master courses Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Masterarbeten (Master thesis) Fysik - Institutioner - Öppna sidor
NBAF00 H18 Naturvetenskapligt basår, Fysik Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Välkomstinformation Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Welcome information Fysik - Institutioner - Öppna sidor
Ämnesguide Fysik Ämneslärarprogrammet Fysik - Institutioner - Öppna sidor