GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GV0340 H16 Geosystemvetenskap Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0401 H16/V17 Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, 5,0 hp Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0415 V17 Geovetenskapligt examensarbete Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0502 H16-V17 Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskapligstudie, 5,0 hp Termin 3 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV1410/GV1420 H17 Geovetenskap: Grundkurs/Mark Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG210 H17 Mineralogi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG220 H17 Sedimentologi och stratigrafi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG270 V17 Petrologi Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG280 V17 Strukturgeologi Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG410 H16 Avancerad petrologi Geovetenskap-kurser: avancerad nivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG460 H16 Tillämpad hydrogeologi Geovetenskap-kurser: avancerad nivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG470 VT17 Tillämpad Geofysik, 7,5 hp Geovetenskap-kurser: avancerad nivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVK430 V17 Miljögeologi, fallstudie Geovetenskap-kurser: avancerad nivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVK480 V16 Reflektionsseismik Geovetenskap-kurser: avancerad nivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
GVN330 H17 Climate data analyses, 7,5 hp Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN340 H16 Applied climatology Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN380 V17 Nationell rapportering av växthusgaser och dess policypåverkan Termin 2 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN460 H17 Klimatförändringar ur ett geosystemperspektiv Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVS150 V17 Geografiska informationssystem (GIS), 15,0 hp Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MP4400 V17 Magmatisk och metamorf geokemi 2 Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MPN023 V17 Regional berggrundsgeologi Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0210 H17 Fältkurs i subarktis - naturgeografi och ekologi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0220 V17 Climate change and society Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0230 H16 Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NGN180 H16 Geografiska informationssystem I (GIS) Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN190 H16 Geografiska informationssystem II (GIS) Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN240 V17 Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor