GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GV0340 H17 Geosystemvetenskap Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0401 H17/V18 Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, 5,0 hp Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0415 V18 Geovetenskapligt examensarbete Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0502 H17/V18 Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskapligstudie, 5,0 hp Termin 3 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV1410/GV1420 H17 Geovetenskap: Grundkurs/Mark Geovetenskap-kurser: grundnivå - Geovetenskap - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG210 H17 Mineralogi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG220 H17 Sedimentologi och stratigrafi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG270 V18 Petrologi Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG280 V18 Strukturgeologi Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG450 H17 Malmbildande processer Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG470 VT18 Tillämpad Geofysik, 7,5 hp Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN330 H17 Climate data analyses, 7,5 hp Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN340 H17 Applied climatology Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN380 V18 Nationell rapportering av växthusgaser och dess policypåverkan Termin 2 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN460 H17 Klimatförändringar ur ett geosystemperspektiv Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVS150 V18 Geografiska informationssystem (GIS), 15,0 hp Termin 2 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0210 H17 Fältkurs i subarktis - naturgeografi och ekologi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0220 V18 Climate change and society Termin 4 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0230 H17 Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NGN180 H17 Geografiska informationssystem I (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN190 H17 Geografiska informationssystem II (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN190 V18 Geografiska informationssystem II (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN240 V18 Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Termin 2 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor