GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GV0340 H18 Geosystemvetenskap Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0401 H18-V19 Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, 5,0 hp Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV0502 H18/V19 Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskapligstudie, 5,0 hp Termin 3 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GV1410/GV1420/1425 H18 Geovetenskap: Grundkurs/Mark Termin 5 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG210 H18 Mineralogi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG220 H18 Sedimentologi och stratigrafi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG270 H18 Petrologi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG410 H18 Avancerad petrologi Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVG460 H18 Tillämpad hydrogeologi Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN330 H18 Climate data analyses, 7,5 hp Termin 3 N1GEO - Geografi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN340 H18 Applied climatology Termin 5 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN380 V19 Nationell rapportering av växthusgaser och dess policypåverkan Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN460 H18 Klimatförändringar ur ett geosystemperspektiv Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVN465 H18 Klimatmodellering, 15,0 hp Termin 1 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GVS150/GVS075 V19 Geografiska informationssystem (GIS), 15,0 hp Termin 2 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MP4400 V19 Magmatisk och metamorf geokemi 2 Termin 2 N2GVS - Geovetenskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0210 H18 Fältkurs i subarktis - naturgeografi och ekologi Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NG0230 H18 Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv Termin 3 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NGN190 H18 Geografiska informationssystem II (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN190 V19 Geografiska informationssystem II (GIS) Geografi-kurser: grundnivå - Geografi - Geovetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NGN240 V19 Fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) Termin 6 N1GVS - Geovetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor