GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
GS1111 H17 Globala utmaningar, 15 hp Termin 1 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1112 H17 Ekonomi, makt och kultur, 15 hp Termin 1 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1115 H17 Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1116 H17 Globala genusstudier: agens och struktur, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1211 V17 Perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1211 V18 Perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1212 V17 Svar på de globala utmaningarna, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1212 V18 Svar på de globala utmaningarna, 15 hp Termin 2 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1215 V17 Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1215 V18 Global Gender Studies: Discourses and Theories on Power and Politics, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1216 V17 Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum, 15 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1216 V18 Global Gender Studies: Political Economies and Space, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Globala genusstudier - Globala genusstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1311 H17 Metod inom Globala studier, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Globala utvecklingsstudier - Globala utvecklingsstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Humanekologi - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1311 V17 Metod inom Globala studier, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Globala utvecklingsstudier - Globala utvecklingsstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Humanekologi - Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1311 V18 Metod inom Globala studier, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1422 H17 Projektledning och utredning, 15 hp Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1511 V17 Examensarbete inom Globala studier, 15 hp Termin 6 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1511 V18 Examensarbete inom Globala studier, 15 hp Termin 6 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS1621 H17 Global Studies: Key Concepts, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1621 V17 Global Studies: Key Concepts, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1621 V18 Global Studies: Key Concepts, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS1711 V16 Omvärldskunskap: samhällsförändring och medborgardialog, 7,5 hp ’Uppdragsutbildningar vid IGS - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
GS2121 H17 Global Studies: Theories and Perspectives, 15 hp Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Semester 1 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2122 H17 Global Studies: Thematic Issues, 15 hp Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Semester 1 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2231 V17 Gender and Global Development: Theory and Practice, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2231 V18 Gender and Global Development: Theory and Practice, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2234 V17 Emerging Powers in the Global South, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2234 V18 Emerging Powers in the Global South, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2321 H17 Research Design and Methods, 15 hp Semester 3 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2534 V17 Global Studies: Master Thesis, 30 hp Semester 4 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
GS2534 V18 Global Studies: Master Thesis, 30 hp Semester 4 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Globala genusstudier Globala studier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
HE2233 V17 Adaptation to Global Enviromental Change, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
HE2234 V17 Sustainable Development: Conflicts, Communication and Collaboration, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Höstterminens kvällskurser ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Höstterminens nätkurser ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
IK1621 H17 Introduction to International Conflict Resolution, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
IK1622 H17 Practices and Methods in International Conflict Resolution, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
IK2231 V17 Perspectives and Theories in Conflict Resolution, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IK2231 V18 Perspectives and Theories in Conflict Resolution, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IR1511 & US1511 V18 Examensarbete, 15 hp ˙Metod & examensarbete i Globala utvecklingsstudier - Globala utvecklingsstudier - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Internationella relationer - Internationella relationer - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IR2232 V17 The Global Political Economy, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MU1605 V18 Hälsa: natur, kultur och livsrytm, 15 hp - Kvällskurs Vårterminens kvällskurser - ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
MU1618 V18 Trafficking - (il)legal handel med människor och kulturföremål, 15 hp – Nätkurs Vårterminens nätkurser - ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
MU1625 H17 Global Cities, 7,5 hp ’Erasmus Courses - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
SA2231 V17 Understanding Culture: Theoretical Perspectives and Ethnographic Analysis, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA2232 V17 Gender and Sexuality Across Cultures, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA2232 V18 Gender and Sexuality Across Cultures, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA2233 V17 Migration, Power and Identity, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2221 V17 Global Security and Democracy, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2221 V18 Global Security and Democracy, 15 hp 1st Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
1st Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2223 V18 Media, Journalism and Global Studies, 15 hp 2nd Module - Global Studies - Avancerad nivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
2nd Module - Semester 2 S2GLS - Global Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Vårterminens kvällskurser ˙Kvällskurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Vårterminens nätkurser ˙Nätkurser - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Kvällskurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Nätkurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Sommarkurser Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Humanekologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
’Praktikkurser (SamFak) Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor