GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Antik Grekiska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE111 H17 Antik Grekiska, Grundkurs I, campus - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE111 H17 Antik Grekiska, Grundkurs I, nät - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE112 H17 Antik grekiska, grundkurs, del II, nät - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE120 H17/V18 Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE122 H17 Tidigkristna grekiska texter, 7,5 hp campus/nät - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE130 H17 Antik Grekiska, fördjupningskurs - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE140 V18 Antik grekiska, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE211 H17 Grekiska: Kurs 1 - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE211 V18 Grekiska: Kurs 1, 15 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE221 H17 Grekiska, kurs 2 - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE221 V18 Grekiska, kurs 2, 15 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE230 H17 Grekiska, examensarbete för magisterexamen - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
GRE230 V18 Grekiska, examensarbete för magisterexamen, 15 hp - Antik Grekiska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor