GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
HPE101 V18 Högskolepedagogik 1: Baskurs, start 2018-01-16 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE101 V18 Högskolepedagogik 1: Baskurs, start 2018-01-17 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE101 V18 Högskolepedagogik 1: Baskurs, start 2018-01-18 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE101 V18 Högskolepedagogik 1: Baskurs, start 2018-01-19 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE101 V18 Högskolepedagogik 1: Baskurs, start 2018-02-20 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE101 V18 Teaching and Learning in Higher Education 1: Basic Course, start 2018-01-16 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Handelshögskolan PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Humanistisk PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Konstnärlig PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Naturvetenskaplig PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Sahlgrenska akademin PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE102 V18 Högskolepedagogik 2: Samhällsvetenskaplig PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE103 V18 Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE103 V18 Teaching and Learning in Higher Education 3: Applied Analysis, online course PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE201 V18 Handledning i forskarutbildning start 2018-01-23 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE201 V18 Handledning i forskarutbildning start 2018-03-19 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE201 V18 Supervision in Postgraduate Education (Netbased) PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
HPE303 V18 Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
Seminar series Teaching Portfolio Autumn 18 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor
Seminar series Teaching Portfolio Spring 18 PIL-enheten - Institutioner - Öppna sidor