GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
HI1110 H17 Historia, grundkurs, helfart dag Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1110 H17-V18 Historia, grundkurs, halvfart kväll Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1110 H17-V18 Historia, grundkurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1110 V18 Historia, grundkurs, helfart dag Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1113 H17-V18 Historia, grundkurs Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1114 H17 Historia, fortsättningskurs helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1114 H17-V18 Historia, fortsättningskurs, halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1114/HI1113 V18 Historia, fortsättningskurs helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1116 H17 Historia, fördjupningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1116 H17-V18 Historia, fördjupningskurs halvfart nätbaserad Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1116 V18 Historia, fördjupningskurs, helfart Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1427 H17-V18 Arkivvetenskap Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1430 H17 Viking and medieval Scandinavian history Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1430 V18 Viking and medieval Scandinavian history Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1440 H17 Western colonialism and imperialism Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1440 V18 Western colonialism and imperialism Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1450 H17 History of the Swedish Welfare State Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1617 H17 Historia, Kärlek, sorg och fruktan. Känslolivets historia 1500-2000 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1621 H17 Sverige och förintelsen Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1624 V18 Västerländsk kolonialism och imperialism Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1625 V18 Tingen som historia. Föremål och livsvillkor från 1800 till nutid Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1626 H17 Människan och havet Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1628 V18 Göteborg och Västerhavets kulturarv Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1629 V18 Västsverige genom tiderna Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1630 H17 Göteborg genom tiderna Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1655 H17 Mode- och textilhistoria 1 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1656 H17 Migrationshistoria Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1660 H17 Genushistorisk översikt, orienteringskurs Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1670 H17 Medeltidens Europa Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1670 V18 Medeltidens Europa Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1675 H17 Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1675 V18 Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1924 H17 Paleografi 1300-1800 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI1924 V18 Paleografi 1300-1800 Grundnivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2130 V18 Feodalism och det medeltida samhället Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2131 H17 Historia: Förintelsen i historieskrivning och samhällsdebatt Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2133 H17 Historia: Svenskt agrarsamhälle under 1700- och 1800-talen Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2134 H17 Historia: Europas koloniala arv Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2135 V18 Historia: Historisk demografi Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2136 V18 Historia: Genus i historien Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2139 H17 Historia: Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2160 H17 Forskningsförberedande kurs i historia Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2170 H17 Historiskt självständigt arbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2170 V18 Historiskt självständigt arbete Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
HI2180 V18 Therapy of conflictual histories - working through a problematic past Avancerad nivå - Historiska studier - Institutioner - Öppna sidor
L9HI11/LGHI11/L9HI21/LGHI21 V18 Historia för lärare Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGHI31/L9HI31 H17 Historia för lärare 3 1900-talets historia Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGHI41 H17 Historia för lärare 4, Kulturhistoria Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor