GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
IL1101 H16 Idéhistoriens huvudlinjer grundkurs 1 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1101 V17 Idéhistoriens huvudlinjer grundkurs 1 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1102 H16 Idéhistoriens huvudlinjer grundkurs 2 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1102 V17 Idéhistoriens huvudlinjer grundkurs 2 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1103 H16 Idéhistorisk fortsättningskurs 1 Tvärsnitt och tolkning 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1103 V17 Idéhistorisk fortsättningskurs 1 Tvärsnitt och tolkning 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1104 H16 Idéhistorisk fortsättningskurs 2 Teori, tradition och praktik 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1104 V17 Idéhistorisk fortsättningskurs 2 Teori, tradition och praktik 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1105 V17 Miljöhistoria och ekokritik 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1107 V17 Politisk idéhistoria grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1108 H16 Estetikens idéhistoria grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1510 H16 Idéhistorisk fördjupningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL1510 V17 Idéhistorisk fördjupningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2102 H16 Idé- och lärdomshistoria, Att läsa Foucault 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2105 V17 Estetik, media och modernitet 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2108 H16 Vår tids nyckelord – begrepp och makt 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2109 V17 Idé- och lärdomshistoria Kvinnliga vetenskapsmän och den moderna vetenskapens framväxt 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2501/IL2502/IL2503 H16 Idé- och lärdomshistoria Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
IL2501/IL2502/IL2503 V17 Idé- och lärdomshistoria Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR201 H16 Humanioras historia, identitet och praxis 15 hp halvfart dag Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor