GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
IDG233 V19 Folkhälsovetenskap 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IDG519 H18 Projektarbete i idrottsvetenskap 7,5 hp Termin 3 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG113 H18 Träningslära 7,5 hp IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IIG113 V19 Träningslära 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG142 H18 Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG190 H18 Socialpsykologiska perspektiv på idrott 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG191 H18 Sociologiska perspektiv på idrott 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG196 V19 Rörelselära och biomekanik 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG197 H18 Idrottspsykologi 7,5 hp Termin 3 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG198 H18 Idrott och ledarskap I Termin 3 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG199 H18 Anatomi 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG202 V19 Idrott och ledarskap 2 7,5 hp Termin 4 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG203 V19 Pedagogiska perspektiv på sports coaching 7,5 hp Termin 2 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG204 V19 Idrottsfysiologi 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG206 V19 Hållbar sports coaching 7,5 hp Termin 6 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG213 H18 Träningslära II Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG217 H18 Idrottsmedicin 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning idrottsvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG305 H18 Tillämpad Sports Coaching 7,5 hp Termin 5 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG402 H18-V20 Förhållningssätt inom Sports Coaching 7,5 hp Termin 2 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 Sports Coaching - Sports Coaching, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IIG700 H18 Tränings- och matchanalys i lagidrotter 7,5 hp IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IKA302 H18 Measurement methods 2 - Movement, strength, body composition and physical capacity IKI:s fristående kurser avancerad nivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor