GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Japanska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JAEP50, H17, Japanska för ekonomer - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
6. Japansk inriktning
Termin 5 - Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 - Termin 5 analytisk
JP1001 V18 Kommunikativ japanska 7,5 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1101/JP1102 H17 Japanska Grundkurs 1 & II, helfart, dag - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1103 V18 Japan idag, 7,5 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1200 H17 Japanska, fortsättningskurs I - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1300 H17 Japanska, fortsättningskurs II - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1301 H17 Introduktion till japansk lingvistik, 7,5 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1302 H17 Introduktion till Japans kultur och samhälle, 7,5 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1303 H17 Introduktion till japansk litteratur, 7,5 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1400 V18 Japanska Fortsättningskurs III, 30 hp - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1510 H17 Japanska, Fördjupningskurs I avseende kandidatexamen - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1520 H17 Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP1801/JP1802 H17 Japanska, Japanese Teaching Practice 1 & 2 - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP2101 H17 Japanska, Kultur- och litteraturstudier - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
JP2102 H17 Teori och metod i japansk lingvistik - Japanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor