GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Classical mechanics, optics, and quantum mechanics 2014 PhD courses in chemistry - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA210 V18 Läkemedelskemiska principer Termin 4 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA270 V18 Dermatokemi Termin 8 F2APO - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA310 V18 Introduktion till Analytisk kemi Termin 6 F2APO - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEI010 H18 Introduktionskurs kemi Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM011 H18 Grundläggande kemi 1 Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM011 V18 Grundläggande kemi 1 Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 H18 Grundläggande kemi 2 - biokemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 H18 Grundläggande kemi 2 - organisk kemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 V18 Grundläggande kemi 2 - biokemi Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 V18 Grundläggande kemi 2 - organisk kemi Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM030/KEM031 H18 Organisk kemi Termin 3 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM040 H18 Fysikalisk kemi Termin 3 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM050 V18 Oorganisk kemi Termin 4 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM060 V18 Biokemi Termin 4 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM070 V18 Analytisk kemi 1 Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM081 V18 Avancerad analytisk kemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM131 V18 Kolloid- och ytkemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM170 H18 Atmosfärskemi Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM321 H18 Tillämpad kvantkemi Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM350 H18 Design and Production of Biomolecules Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM360 H18 Biomolekylers struktur och dynamik Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM490 H18 Miljökemi Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM552 H18 Grundläggande Molekylmodellering Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM750 V18 Avancerad organisk syntes Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM760 V18 Avancerad läkemedelskemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM815 H18 Avancerad organisk kemi Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM825 H18 Organisk kemi och läkemedelskemi Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM840 V18 NMR-spektroskopi för apotekarstuderande Termin 8 F2APO - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER210 H18 Analytisk farmaceutisk kemi Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 1 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER220 H18 Allmän farmaceutisk kemi Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER230 H18 Organisk farmaceutisk kemi Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H18 hela terminen - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 lp 2 - Kemikurser H18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER240 V18 Läkemedels ursprung, struktur och toxikologi Termin 4 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H18 Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kurser inom lärarutbildningen Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
L9KE10/LGKE10/LGNK10 V18 Kemi 1 för ämneslärare (kemi, naturkunskap) Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Naturkunskap för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
L9KE20/LGKE20/LGNK20 V18 Kemi 2 för gymnasielärare (kemi, naturkunskap) Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Naturkunskap för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 4 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
LG31KE V18 VFU 3 för gymnasielärare i kemi Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
LGFY50/LGKE50/LGBI50 V18 Fördjupningskurser för gymnasielärare i fysik, kemi och biologi Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
LGKE41 H17 Kemi för skolans ämneslärare Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
MAR102 H18 Det fria vattnet 1 – grundläggande förutsättningar Termin 1 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR210 V18 Biogeokemiska kretslopp i havet Termin 6 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NBAK00 V18 Naturvetenskapligt basår, Kemi Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V18 hela terminen - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V18 lp 3 - Kemikurser V18 - Kurser inom kemi - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
PhD courses in chemistry Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Skin Deep PhD course 2015 PhD courses in chemistry - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor