GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Upp till Ämnen (fristående kurser)
Namn Sökväg
Classical mechanics, optics, and quantum mechanics 2014 PhD courses in chemistry - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA210 V17 Läkemedelskemiska principer Termin 4 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA270 V17 Dermatokemi Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEA310 V17 Introduktion till Analytisk kemi Termin 6 F2APO - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KED321 H16 Tillämpad kvantkemi för forskarstuderande PhD courses in chemistry - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM011 H16 Grundläggande kemi 1 Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KEM011 V17 Grundläggande kemi 1 Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 H16 Grundläggande kemi 2 - biokemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 H16 Grundläggande kemi 2 - organisk kemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 V17 Grundläggande kemi 2 - biokemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM021 V17 Grundläggande kemi 2 - organisk kemi Termin 1 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM030/KEM031 H16 Organisk kemi Termin 3 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KEM040 H16 Fysikalisk kemi Termin 3 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM050 V17 Oorganisk kemi Termin 4 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM060 V17 Biokemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM070 V17 Analytisk kemi 1 Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM081 V17 Avancerad analytisk kemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KEM131 V17 Kolloid- och ytkemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM150 H16 Oorganisk kemi: Fasta tillståndet Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM170 H16 Atmosfärskemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM321 H16 Tillämpad kvantkemi Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM350 H16 Design and Production of Biomolecules Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM360 H16 Biomolekylers struktur och dynamik Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM490 H16 Miljökemi Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM552 H16 Grundläggande Molekylmodellering Termin 5 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM720 V17 Aerosoler Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM730 H16 Metallorganisk kemi Kemi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM750 V17 Avancerad organisk syntes Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM760 V17 Avancerad läkemedelskemi Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM815 H16 Avancerad organisk kemi Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KEM825 H16 Organisk kemi och läkemedelskemi Termin 5 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER210 H16 Analytisk farmaceutisk kemi Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 1 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER230 H16 Organisk farmaceutisk kemi Termin 1 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER240 V17 Läkemedels ursprung, struktur och toxikolog Termin 4 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
KER260 H16 Dermatokemi och kontaktallergi Termin 5 N1FAR - Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser H16 hela terminen - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser H16 lp 2 - Kemikurser H16 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kurser inom lärarutbildningen Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
L9KE20/LGKE20/LGNK20 V17 Kemi 2 för gymnasielärare (kemi, naturkunskap) Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Naturkunskap för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 4 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
LGFY50/LGKE50/LGBI50 V17 Fördjupningskurser för gymnasielärare i fysik, kemi och biologi Kemi för ämneslärare - Kurser inom lärarutbildningen - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
LGNK20 H15 Kemi 2 för gymnasielärare i naturkunskap Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR102 H16 Det fria vattnet 1 – grundläggande förutsättningar Termin 1 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR210 V17 Biogeokemiska kretslopp i havet Termin 6 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NBAK00 (f d NBAK20) V17 Naturvetenskapligt basår, Kemi Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kemikurser V17 lp 3 - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Kemikurser V17 hela terminen - Kemikurser V17 - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
PhD courses in chemistry Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Skin Deep PhD course 2015 PhD courses in chemistry - Kemi och molekylärbiologi - Institutioner - Öppna sidor
Upp till Ämnen (fristående kurser)