GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
FKAKG1 V19 Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet / Art and Public Space 15hp HDK Fristående kurser, avancerad nivå - HDK Högskolan för design och konsthantverk - Institutioner - Öppna sidor
H18 KHMA1A Introduction Master 7,5 credits MFA Crafts Year 1 - Konsthantverk, konstnärligt masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KHMA1B Metod and Context 22,5 credits MFA Crafts Year 1 - Konsthantverk, konstnärligt masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KHMAE1 Degree Project 1 in Crafts 15 credits MFA Crafts Year 2 - Konsthantverk, konstnärligt masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKGM1A Metoder och processer i konstnärligt arbete 4,5hp Smyckekonst årskurs 1 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 1 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Keramikkonst årskurs 1 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKGM2A Interaktion mellan studios 7,5hp Keramikkonst årskurs 2 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Smyckekonst årskurs 2 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 2 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKGM3A Parafras: begrepp, objekt och externa samarbetspartner 7,5hp Keramikkonst årskurs 3 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Smyckekonst årskurs 3 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 3 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKGM3B Mötesplats 7,5hp Keramikkonst årskurs 3 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Smyckekonst årskurs 3 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 3 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKPK1A Dokumentation och presentation 1A 6hp Smyckekonst årskurs 1 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 1 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Keramikkonst årskurs 1 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTH1A Teori, historia, reflektion, analys 1A 7,5hp Smyckekonst årskurs 1 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 1 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Keramikkonst årskurs 1 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTH2A Teori, historia, reflektion, analys 2A 7,5hp Keramikkonst årskurs 2 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Smyckekonst årskurs 2 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 2 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTH3A Teori, historia, reflektion, analys 3A 7,5hp Keramikkonst årskurs 3 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 3 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Smyckekonst årskurs 3 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTK1A Keramikkonst 1A 12hp Keramikkonst årskurs 1 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTK2A Keramikkonst 2A 15hp Keramikkonst årskurs 2 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTK3A Keramikkonst 3A 7,5hp Keramikkonst årskurs 3 - Keramikkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTS2A Smyckekonst 2A 15hp Smyckekonst årskurs 2 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTS3A Smyckekonst 3A 7,5hp Smyckekonst årskurs 3 - Smyckekonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTT1A Textilkonst 1A 12hp Textilkonst årskurs 1 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTT2A Textilkonst 2A 15hp Textilkonst årskurs 2 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H18 KKTT3A Textilkonst 3A 7,5hp Textilkonst årskurs 3 - Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 2 Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Textilkonst årskurs 3 Textilkonst, konstnärligt kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor