GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
IKA309 H18 Hållbar matkonsumtion 7,5 hp IKI:s fristående kurser avancerad nivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IKG101 H18 Mat och hälsa i förskolan IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IKG114 H18 Sensorik och sinnesupplevelser av mat och dryck 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IKG115 H18 Gastronomi 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG119 H18 Introduktion till kostvetenskap 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG120 H18 Maten i samhället Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG128 V19 Livsmedelsvetenskap 9 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG133 V19 Näringslära och tillämpad näringslära 13,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG233 H18 Näringslära fördjupningskurs 7,5 hp Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKG241 H18 Idrottsnutrition 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
IKG412 H18 Måltidsservice med verksamhetsförlagd utbildning 15 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9HK10 V19 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 15 hp IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MHG134 V19 Dietetik och sjukdomslära 5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Hälsopromotionprogrammet inriktning kostvetenskap - Hälsopromotionsprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MHG145 H18 Vinkunskap 1 IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
MHG157 H18 Ledarskap i storhushåll och restaurang I 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MHG241 H18 Vinkunskap II 7,5 hp IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
MHG242 V19 Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi 15 hp IKI:s fristående kurser grundnivå - Kost- och idrottsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
MHG257 H18 Ledarskap i storhushåll och restaurang II 7,5 hp Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MHG422 H18 Dietetik med tillämpning Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap - Utbildningsprogram - Öppna sidor