GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KGA106 H17 Sustainable Landscapes 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA107 H17 Project management and project planning Termin 1 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA107 V18 Project management and project planning 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA108 H17 History of Ideas and Theory in Geography Termin 1 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA111 V18 Qualitative and Quantitative Geographical Method Termin 2 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA112 H17 Globalisation, urbanisation and unequal development Termin 3 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG101 H17 Kulturgeografi, grundkurs 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG132 H17 Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
4. Geografiska informationssystem (GIS) - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG133 H17 Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, 7,5 hp 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
4. Geografiska informationssystem (GIS) - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG1EP V18 Kulturgeografi grundkurs med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG210 V18 Kulturgeografi, fortsättningskurs 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG2EP H17 Kulturgeografi fortsättningskurs, med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG310 V18 Kulturgeografi, fördjupningskurs 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG910 Autumn17 Geographical Information Systems (GIS) 3. Human and Economic Geography - Erasmus Courses - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG940 Spring18 Development Geography - A World of Difference 3. Human and Economic Geography - Erasmus Courses - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor