GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KGA106 H16 Sustainable Landscapes 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA107 H16 Project management and project planning 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA107 V17 Project management and project planning 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGA108 H16 History of Ideas and Theory in Geography Termin 1 N2GEO - Geografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KGA111 V17 Qualitative and Quantitative Geographical Method 2. Kulturgeografi, avancerad nivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG120 V17 Geografiska informationssystem 1 (GIS) - Grundläggande geografisk analys och visualisering 4. Geografiska informationssystem (GIS) - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG1EP V17 Kulturgeografi grundkurs med inriktning mot territoriell utveckling och planering i Europa 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG210 V17 Kulturgeografi, fortsättningskurs 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG310 V17 Kulturgeografi, fördjupningskurs 1. Kulturgeografi, grundnivå - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG910 Autumn16 Geographical Information Systems (GIS) 3. Human and Economic Geography - Erasmus Courses - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor
KGG940 Spring17 Development Geography- A World of Difference 3. Human and Economic Geography - Erasmus Courses - Kurser i kulturgeografi - Ekonomi och samhälle - Institutioner - Öppna sidor