GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KGM100 H16 Göteborg - perspektiv på historia och framtid Fristående grundkurser - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KTM201 H15 Traditionellt byggnadsmåleri - laserande färgytor Fristående grundkurser - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KU0870 2016/2017 Theory and history of Conservation Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KU0920 H16 Integrated Conservation 15 hec Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KU4240 V16 Industrial Heritage: Use and Re-use, 7.5 hp Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KU4240 V17 Industrial Heritage: Use and Re-use, 7.5 hp Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KUA110/KUA111 H15/V16 Examensarbete för masterexamen i Kulturvård/Master thesis in Conservation (kopia) Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KUA190 V16 Det maritima kulturarvet, 15 hp Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KUA190 V17 Maritime heritage, 15 hec Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser avancerad nivå - Kulturvård - Institutioner - Öppna sidor
KUA400 H16 Conservation and Sustainable Development. Introduction to the Master’s Programme in Conservation, 7,5 hp Kulturvård, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor