GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LI1101 V17 Lingvistik grundkurs (helfart) Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1201 V17 Lingvistik fortsättningskurs, helfart 30 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1301 V17 Lingvistik fördjupningskurs, helfart 30 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1401 V17 Lingvistikens grunder, helfart 15 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1402 V17 Lingvistiska tillämpningar, helfart 15 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1403 V17 Fonetik Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1404 V17 Semantik och pragmatik, halvfart 7,5 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1407 V17 Språkteknologi 7,5 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1408 V17 Produktion, akustik och perception, halvfart 7,5 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI1416 V17 Tvåspråkighet och Andraspråksinlärning 7,5 hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI2301 V17 Masteruppsats, 30hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LI2302 V17 Masteruppsats, 15hp Lingvistik - Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor
LT2202 V17 Statistical Methods Semester 2 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2203 V17 Computational Semantics Semester 2 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2204 V17 Computational Syntax Semester 2 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2206 V17 Dialogue systems Semester 2 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Lingvistik Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori - Institutioner - Öppna sidor