GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LIR202 V18 Det kritiska tänkandets praktik 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR204 V17 Life writing - biografiska genrer i förvandling 7,5 hp kvartsfart Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR206 H17 Humanistisk fältstudiekurs 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV0010 Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform, 5 hp, halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1111 H17 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1111 V18 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1120 H17 Litteratur för barn och ungdom grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1121 V18 Sagor och barnlitteratur, myter och medier 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1150 H17 Litterära klassiker genom tiderna 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 H17 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 V18 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1221 H17 Redaktionell praktik 1, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1222 H17 Litteraturkritik, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1223 V18 Litteraturens offentligheter, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1224 V18 Redaktionell praktik 2, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 H17 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 V18 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2111 H17 Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2112 H17 Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2121 V18 Litteraturhistoriens teori och praktik halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2122 V18 Litteraturhistorisk fördjupning halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2140 V18 Recensionens teori och praktik 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2150 V17 Fiktion för unga 7,5 hp halvfart kväll Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2150 V18 Fiktion för unga 7,5 hp halvfart kväll Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 H17 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 V17 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 V18 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 H17 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 V17 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 V18 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2260 H17 Litteraturvetenskap: Behörighetsgivande teoretisk ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2270 H17 Litteraturvetenskap: Behörighetsgivande historisk ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor