GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LIR202 V17 Det kritiska tänkandets praktik 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR204 V17 Life writing - biografiska genrer i förvandling 7,5 hp kvartsfart Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR206 H16 Humanistisk fältstudiekurs 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 H2DHU - Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LV1111 H16 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1111 V17 Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1120 H16 Litteratur för barn och ungdom grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1121 V17 Sagor och barnlitteratur, myter och medier 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1130 V17 Litteratur och genus grundkurs 15 hp halvfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 H16 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1212 V17 Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1221 H16 Redaktionell praktik 1, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1222 H16 Litteraturkritik, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1223 V17 Litteraturens offentligheter, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1224 V17 Redaktionell praktik 2, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 H16 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 H16-V17 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, halvfart nät Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV1310 V17 Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs, helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2111 H16 Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2112 H16 Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2121 V17 Litteraturhistoriens teori och praktik halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2122 V17 Litteraturhistorisk fördjupning halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2140 V17 Recensionens teori och praktik 7,5 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Kritiska studier, magister/masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LV2150 V17 Fiktion för unga 7,5 hp halvfart kväll Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2160 H16 Att läsa Beauvoir: litteratur och filosofi 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2170 H16 Introduktion till digital humaniora 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 H2DHU - Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LV2170 H17 Introduktion till digital humaniora Termin 1 H2DHU - Digital humaniora, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 H16 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2211/LV2311/LV2321 V17 Litteraturvetenskap Magister-/Masterexamensarbete Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 H16 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LV2220/LV2230/LV2240/LV2250 V17 Litteraturvetenskap ämnesfördjupning I-IV 7,5 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor