GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
MAR104 V17 Cellbiologi, genetik, tillämpning av molekylärbiologiska metoder för studier av organismer i marina miljöer. Termin 2 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR105 V17 Grundläggande evolutionära och ekologiska principer Termin 2 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR106 V17 Det fria vattnet 2- Processer och mekanismer samt organismers adaptationer Termin 2 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR110 V17 Geografiska informationssystem Termin 4 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR111 V17 Världshaven och djupa sediment Termin 4 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR112 V17 Hållbar förvaltning av den marina miljön Termin 4 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MAR440 H16 Marint projekt - från idé till handling Marina vetenskaper, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fysisk oceanografi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor