GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
L9MA2A H18 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Matematik för lärare åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9MA2G V19 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Matematik för lärare åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11MA/L911MA H18 VFU 1 för ämneslärare (Gy och 7-9) Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG21MA/L921MA H18 VFU 2 för ämneslärare (Gy och 7-9) Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31MA V18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare (Matematik) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41MA V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare (matematik) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA2A V18 Självständigt arbete (examensarbete) 2 för gymnasielärare i matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA2G H18 Självständigt arbete (examensarbete) 1 för gymnasielärare Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA30/L9MA30 H18 Matematik 3 för lärare gymnasielärare/åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LGMA50 V19 Matematik 5 för gymnasielärare, Algebra och talteori Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA60 V18 Matematik 6 för gymnasielärare Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA61 V18 Matematik 6 för gymnasielärare, Reell analys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LGMA65 H18 Matematik 6 för gymnasielärare, modellering och problemlösning Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LT2111/LT2001 H18 Introduction to programming Semester 1 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2113/LT2003/LT2114 H18 Natural language processing (15.0/7.5 hp) Semester 1 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2304/LT2314 H18 Language Technology Resources Semester 3 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2306/LT2316 H18 Machine Learning Semester 3 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LT2309/LT2319 H18 Dialogue systems 2 Semester 3 H2MLT - Language Technology, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMA100 V19 Topologi Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA110 H18 Integrationsteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA120 H18 Funktionalanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA130 V19 Distributionsteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA200 H17 Linjär och multilinjär algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA210 V18 Högre differentialkalkyl Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA310 H17 Galoisteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA320 V18 Inledning till algebraisk geometri Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA330 H18 Kommutativ algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA340 V19 Analytisk talteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA400 H18 Tillämpad funktionalanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA410 H16 Fourier- och waveletanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA421 V18 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA430 V18 Paritella differentialekvationer II Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA500 H18 Projekt kurs i partiella differentialekvationer Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA511 V18 Storskalig optimering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA520 H18 Projektkurs i matematisk modellering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA600 H18 Numerisk linjär algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA620 H18 Högprestandaberäkningar Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA630 V19 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA711 V19 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG010 H18 Introduktionskurs Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG020 Förberedande kurs i matematik (sommarmatte) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG100 Sommaren 19 Elementär talteori Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG110 Sommaren 18 Geometri Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG200 H18 Matematik 1 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG300 V18 Flervariabelanalys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG300 V19 Flervariabelanalys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG400/LGMA66 H18 Linjär algebra II Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG410 V18 Numerisk analys År 1 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG511 V18 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG600 V18 Reell analys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG610 V18 Diskret matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG621 H18 Ickelinjär optimering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG631 V18 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG640 H18 Vetenskaplig visualisering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG700 H18 Analytiska funktioner Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG710 H18 Fourieranalys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG720 V19 Differentialgeometri Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG800 V19 Partiella differentialekvationer Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG810 H18 Optioner och matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGD00 H18 Introduktionskurs D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGD20 H18 Linjär algebra D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGD30 V19 Matematisk analys D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGF11 H18 Analys och linjär algebra År 1 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGF20 V19 Flervariabelanalys/LGMA50 V19 Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys År 1 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGF30 V19 Transformteori och analytiska funktioner Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
År 2 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGK11 V19 Naturvetarmatematik A1 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MSA101 H18 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA150 H18 Sannolikhetsteorins grunder Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA220 V18 Statistisk slutledning för stora datamängder Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA251 V19 Experimental Design and Sampling Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA300 V18 Statistisk bildbehandling Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA350 H18 Stokastisk analys Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA400 V18 Finansiell risk Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA410 V18 Finansiella tidsserier Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA520 H18 Projektkurs i statistisk modellering Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA620 V18 Design och analys av kliniska försök Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA650 V19 Linjära mixade modeller för longitudinella data Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSF200 V18 Stokastiska processer Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSF500 V19 Svag konvergens Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG110 H18 Sannolikhetsteori Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG200 V19 Statistisk slutledning Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG400 H18 Statistisk databehandling Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG800 H18 Grundläggande stokastiska processer Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG810 H18 Matematisk statistik och diskret matematik Period 1 Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG810 H18 Matematisk statistik och diskret matematik Period 2 Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
År 2 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MSG830 H18 Statistisk analys och experimentplanering Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG830 V19 Statistisk analys och experimentplanering Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVA200 H18 Perspektiv på matematik Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVB100 V18 Matematikens guide till Ganymedes Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVG300 V19 Programmering med Matlab Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematik Avancerad nivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematik Grundnivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematisk statistik Avancerad nivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematisk statistik Grundnivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NBAM00 H18 Naturvetenskapligt basår, Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Naturvetenskapligt basår - Utbildningsprogram - Öppna sidor