GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
L9MA1A H16 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Matematik för lärare åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9MA1G V17 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Matematik för lärare åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11MA/L911MA H17 VFU 1 för ämneslärare (Gy och 7-9) Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LG20MA/L920MA H16 VFU 2 för ämneslärare (Gy och 7-9) Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG30MA V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare (Matematik) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG40MA V17 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare (matematik) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA1A V17 Självständigt arbete (examensarbete) 2 för gymnasielärare i matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA1G H17 Självständigt arbete (examensarbete) 1 för gymnasielärare Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LGMA30/L9MA30 H17 Matematik 3 för lärare gymnasielärare/åk 7-9 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LGMA50 V17 Matematik 5 för gymnasielärare Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA60 V17 Matematik 6 för gymnasielärare Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGMA61 V17 Matematik 6 för gymnasielärare, Reell analys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
LGMA65 H17 Matematik 6 för gymnasielärare, modellering och problemlösning Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA100 V17 Topologi Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA110 H17 Integrationsteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA120 H16 Funktionalanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA130 V17 Distributionsteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA200 H17 Linjär och multilinjär algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA210 V16 Högre differentialkalkyl Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA300 H16 Talteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA310 H15 Galoisteori Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA320 V16 Inledning till algebraisk geometri Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA330 H16 Kommutativ algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA400 H17 Tillämpad funktionalanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA410 H16 Fourier- och waveletanalys Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA421 V17 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA430 V17 Paritella differentialekvationer II Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA500 H16 Projekt kurs i partiella differentialekvationer Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA511 V17 Storskalig optimering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA520 H16 Projektkurs i matematisk modellering Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA600 H17 Numerisk linjär algebra Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA620 V17 Högprestandaberäkningar Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA700 H16 Optioner och matematik Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMA711 V17 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer Matematik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG010 H17 Introduktionskurs Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG020 Förberedande kurs i matematik (sommarmatte) Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG100 Sommaren 17 Elementär talteori Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG110 Sommaren 16 Geometri Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG200 H17 Matematik 1 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG300 V17 Flervariabelanalys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG400/LGMA66 H17 Linjär algebra II Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG410 V17 Numerisk analys År 1 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG500 V17 Algebraiska strukturer Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG511 V17 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG600 V17 Reell analys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG610 V16 Diskret matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMG621 H16 Ickelinjär optimering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG631 V17 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG640 H15 Vetenskaplig visualisering Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG700 H17 Analytiska funktioner Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG710 H17 Fourieranalys Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG720 V17 Differentialgeometri Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMG800 V17 Partiella differentialekvationer Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGD00 H17 Introduktionskurs D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGD20 H16 Linjär algebra D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 HT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGD30 V17 Matematisk analys D Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 VT - Datavetenskapligt program - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGF11 H17 Analys och linjär algebra Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MMGF20 V17 Flervariabelanalys/LGMA50 V17 Matematik 5 för gymnasielärare, Flervariabelanalys År 1 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 N1MAV - Marin vetenskap, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGF30 V17 Transformteori och analytiska funktioner Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 N1FYS - Fysik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
År 2 N1SJU - Sjukhusfysikerprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MMGK11 V17 Naturvetarmatematik A1 Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 N1KEM - Kemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 N1LMK - Läkemedelskemi, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MSA101 H17 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA150 H16 Sannolikhetsteorins grunder Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA220 V17 Statistisk slutledning för stora datamängder Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA250 V17 Statistisk försöksplanering Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA300 V17 Statistisk bildbehandling Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA350 H17 Stokastisk analys Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA400 V17 Finansiell risk Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA410 V17 Finansiella tidsserier Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA520 H16 Projektkurs i statistisk modellering Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA620 V16 Design och analys av kliniska försök Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSA650 V17 Linjära mixade modeller för longitudinella data Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSF200 V16 Stokastiska processer Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSF500 V17 Svag konvergens Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG110 H17 Sannolikhetsteori Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG200 V17 Statistisk slutledning Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG400 H17 Statistisk databehandling Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG800 H17 Grundläggande stokastiska processer Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG810 H16 Matematisk statistik och diskret matematik Lp2 Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG810 H17 Matematisk statistik och diskret matematik Lp1 Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG830 H16 Statistisk analys och experimentplanering Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MSG830 V17 Statistisk analys och experimentplanering Matematisk statistik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVA200 H17 Perspektiv på matematik Matematisk statistik Avancerad nivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVB100 H15 Matematikens guide till Ganymedes Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MVG300 V17 Programmering med Matlab Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematik Avancerad nivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematik Grundnivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematisk statistik Avancerad nivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Matematisk statistik Grundnivå Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
NBAM00 H17 Naturvetenskapligt basår, Matematik Matematik Grundnivå - Matematiska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor