GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AFY401 H16 Fysiologi och anatomi Termin 3 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BM0300 H16 Biomedicin för disputerade Biomedicin för disputerade - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BM0300 V17 Biomedicin för disputerade Biomedicin för disputerade - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄ014A V17 Fördjupningskurs anatomi, del 1 Fördjupningskurser - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG054 H17 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data Termin 6 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG054 V16 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data Termin 6 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG054 V17 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data Termin 6 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
M2LÄU H16-V17 Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MED101 V15-V16 Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin Fristående kurser på avancerad nivå - Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
MED102 V17 Koordinering av rehabiliteringsprocessen Uppdragsutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
MPH210 Spring 17 Global Health Termin 10 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Fristående kurser på avancerad nivå - Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
SM00013 H16 Epidemiological Theory and Methods, 3 credits Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
VUR100 V17 Introduktion i uroterapi Avancerad nivå - Fristående kurser - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
VUR101 V16 Livskvalitet, sexualitet, förbrukningsartiklar vid inkontinens, (retention och sexuella störningar) Avancerad nivå - Fristående kurser - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
VUR102 V16 Infektionssjukdomar i urinvägarna – patogenes, diagnostik och behandling Uppdragsutbildning - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
VUR103 V17 Diagnostik av funktionsrubbningar Uppdragsutbildning - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården Medicin - Institutioner - Öppna sidor