GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
AFY401 H17 Fysiologi och anatomi Termin 3 F2APP - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BCG840 V18 Immunologiska metoder med inriktning mot vaccinutveckling Termin 8 F2APO - Apotekarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BM0300 H17 Biomedicin för disputerade Biomedicin för disputerade - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
BM0300 V18 Biomedicin för disputerade Biomedicin för disputerade - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄ014A V18 Fördjupningskurs anatomi, del 1 Fördjupningskurser - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA074 H17 Psykiatri, omgång 2 Termin 7 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA074 V18 Psykiatri, omgång 1 Termin 7 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA074 V18 Psykiatri, omgång 2 Termin 7 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA092 H17 Dermatologi och venereologi, omgång 1 Termin 9 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA092 H17 Dermatologi och venereologi, omgång 2 Termin 9 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄA092 V18 Dermatologi och venereologi, omgång 1 Termin 9 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG012 V18 Översikt - anatomi, vävnad och cell Termin 1 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG051 H17 Genetik Termin 3 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG051 V18 Genetik Termin 3 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG053 H17 Infektion, mikrobiologi och immunförsvar Termin 5 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG053 V18 Infektion, mikrobiologi och immunförsvar Termin 5 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LÄG054 V18 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data Termin 6 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MEU007 H17-V18 Kompletterande kurs i medicinska kunskaper och färdigheter 48 hp Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MPH210 H17 Global Health Termin 10 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
MPH210 V18 Global Health Termin 10 M2LÄK - Läkarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SM00013 V18 Epidemiologisk teori och metod, 3HP Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
SM00046 H17 Medicinsk statistik 1 Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
SM00046 V18 Medicinsk statistik 1 Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
SM00084 Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - en webbaserad kurs på forskarnivå Forskarutbildning vid inst för Medicin - Medicin - Institutioner - Öppna sidor
VUR101 VT18 Livskvalitet, sexualitet, förbrukningsartiklar vid inkontinens, (retention och sexuella störningar) Uppdragsutbildning - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
VUR102 VT18 Infektionssjukdomar i urinvägarna - patogenes, diagnostik och behandling Uppdragsutbildning - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
VUR104 H17 Behandling av blåsfunktionsrubbningar Uppdragsutbildning - Kliniska vetenskaper - Institutioner - Öppna sidor