GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
MV1112 H18 Musikvetenskap grundkurs, 30 hp Kurser på grundnivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV1212 V18, Musikvetenskap fortsättningskurs, 30 hp Kurser på grundnivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV1213 V19, Musikvetenskap fortsättningskurs, 30 hp Kurser på grundnivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2113 V18 Musik, människa och hälsa Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2115 V18 Musik och kulturteori, 15 hp Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2119 V19, Multimediala arkiv - kritiska perspektiv Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2201 V18 Musikvetenskaplig magisteruppsats Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2210 H18 Musikvetenskaplig magisteruppsats Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2210 V18 Musikvetenskaplig magisteruppsats Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor
MV2310 V18 Musikvetenskaplig masteruppsats Kurser på avancerad nivå - Kulturvetenskaper - Institutioner - Öppna sidor