GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
PDA006 V17 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA006 V18 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA007 V18 Skoljuridik och myndighetsutövning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA048 H17 Bedömning av kunskap och kompetens IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA086 V18 Research methodology, inquiry and data analysis Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA103 H17 Strategier för personalutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA104 H17 Aktionsforskning och skolutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 1 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA105 V18 Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA106 H17 Kvalitet och utvärdering inom utbildning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA109 V18 Aktionsforskning som forskningsfält IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 1 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA110 H17 Utvecklingsarbete och forskningsmetod S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA113 H17 Vuxnas lärande S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA114 H17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA115 H17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Observation IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA116 H17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA118 V18 Arbetslivets pedagogik II IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA161 - 163 H17 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap/Pedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA181 V18 Introduction to a research environment-optional course II Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 H17 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 V18 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA450 H17-V18 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA450 V17 - H17 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA699 V18 Master's Thesis in IT and Learning, 30 hp. International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61-63 H17 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap / Pedagogik L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAX51 V18 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDG002 V18 Pedagogisk psykologi IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG010 V18 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik 1 IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG011 V18 Likabehandling - konflikthantering - Mobbning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG016 H17 Introduktion till skolledaryrket IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG018 V18 Att leda och utveckla verksamhet inom skolsystemet IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG081 V18 Conflict Resolution in Pre-school and School IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG082 H17 The School System in a Comparative Perspecitve IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG083 V18 Contemporary Adult Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG084 H17 Gender and Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG084 V18 Gender and Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG090 V18 Educational Assessment IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 H17 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 V18 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG103 V18 Genusperspektiv på utbildning och undervisning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 H17 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 V18 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG514 V18 Mångkulturell pedagogik IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG518 H17/V18 Utomhuspedagogik. IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG677 V18 Spelbaserat lärande i pedagogiska miljöer IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG806 V16-V17 Ledarskap för förstelärare IPS Uppdragsutbildning - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 V18 Utbildning, ideologi och skolning (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 V18 Utbildning, ideologi och skolning (helfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX51 V18 Vetenskapliga metoder inom pedagogik (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX61 & PDGX62 H17 Examensarbete IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PEDG06 H17 Pedagogiska ledarskap Termin 3 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG12 V18 Vetenskapliga metoder - fördjupning 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG13 V18 Utbildningssystem och globalisering 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG14 V18 Examensarbete 15 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor