GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LKK50N S17 IKT-didaktik för lärare Sommarkurser 2017 - Tillämpad informationsteknologi - Institutioner - Öppna sidor
PDA006 V17 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA007 V17 Skoljuridik och myndighetsutövning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA048 H16 Bedömning av kunskap och kompetens IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA086 V17 Research methodology, inquiry and data analysis Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA103 H16 Strategier för personalutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA104 H16 Aktionsforskning och skolutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 1 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA105 V17 Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA106 H16 Kvalitet och utvärdering inom utbildning L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA109 V17 Aktionsforskning som forskningsfält IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 1 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA110 H16 Utvecklingsarbete och forskningsmetod S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA111 V17 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA113 H16 Vuxnas lärande S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA114 H16 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA114 V17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA115 H16 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Observation IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA115 V17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Observation IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA116 H16 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA116 V17 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA118 H16 Arbetslivets pedagogik II IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA118 V17 Arbetslivets pedagogik II IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA181 V17 Introduction to a research environment-optional course II Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 V17 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA450 H16-V17 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA450 V17 - H17 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA699 V17 Master's Thesis in IT and Learning, 30 hp. International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61-63 V17 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap / Pedagogik L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61/PDA161/PDAU62/PDA162/PDAU63/PDA163 H16 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap/Pedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAX51 H16 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAX51 V17 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDG002 V17 Pedagogisk psykologi IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG010 V17 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik 1 IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG011 V17 Likabehandling - konflikthantering - Mobbning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG016 H16 Introduktion till skolledaryrket IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG018 V17 Att leda och utveckla verksamhet inom skolsystemet IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG081 V17 Conflict Resolution in Pre-school and School IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG082 H16 The School System in a Comparative Perspecitve IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG083 V17 Contemporary Adult Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG084 H16 Gender and Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG090 V17 Educational Assessment IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 H16 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 V17 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG103 V17 Genusperspektiv på utbildning och undervisning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 H16 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 V17 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG514 V17 Mångkulturell pedagogik IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG518 H16/V17 Utomhuspedagogik. IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG677 V17 Spelbaserat lärande i pedagogiska miljöer IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG804 V17 Analys och kvalitetsarbete i skola och utbildning (15 hp) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG805 H16-V17 Aktionsforskning för förstelärare IPS Uppdragsutbildning - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG805 V17 Aktionsforskning för förstelärare IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG806 V16-V17 Ledarskap för förstelärare IPS Uppdragsutbildning - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 H16 Utbildning, ideologi och skolning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 V17 Utbildning, ideologi och skolning (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 V17 Utbildning, ideologi och skolning (helfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX51 V17 Vetenskapliga metoder inom pedagogik (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX61 & PDGX62 H16 Examensarbete IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PEDG06 H16 Pedagogiska ledarskap Termin 3 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG12 V17 Vetenskapliga metoder - fördjupning 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG13 V17 Utbildningssystem och globalisering 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG14 V17 Examensarbete 15 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SPE75G H17 Språk- och ämnesintegrerad undervisning på engelska i grundskolan IPS Uppdragsutbildning - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
SPE75G V17 Språk- och ämnesintegrerad undervisning på engelska i grundskolan IPS Uppdragsutbildning - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor