GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LKVU31 V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för ämneslärare Termin 3 KPU (ord takt) - KPU ordinarie studietakt (vår-höst-vår) - Kompletterande pedagogisk utbildning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA006 V18 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA006 V19 Handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA007 V19 Skoljuridik och myndighetsutövning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA048 H18 Bedömning av kunskap och kompetens IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA086 V19 Research methodology, inquiry and data analysis Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA103 H18 Strategier för personalutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA104 H18 Aktionsforskning och skolutveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA105 V19 Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA106 H18 Kvalitet och utvärdering inom utbildning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA106 H19 Kvalitet och utvärdering inom utbildning IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Valbara kurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA109 V19 Aktionsforskning som forskningsfält S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA110 H18 Utvecklingsarbete och forskningsmetod S2PEA År 2 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA111 V19 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA113 H18 Vuxnas lärande S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA114 H18 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Intervju IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA115 H18 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Observation IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA116 H18 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
S2PEA År 3 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA118 V19 Arbetslivets pedagogik II IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA161 - 163 H18 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap/Pedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA161-163 H19 Examensarbete i Pedagogik S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA162 V19 Examensarbete i Pedagogik S2PEA År 4 - Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, nordiskt masterprogram (NoMia) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA181 V19 Introduction to a research environment-optional course II Year 1 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 H18 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA184 V19 Master Thesis in Education Year 2 L2EUR - Educational Research, International Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA450 H18-V19 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA450 V19 Språkdidaktik I IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA675 H18 Technology, knowledge and learning: An introduction. International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA676 H18 Literacies in a digital world International Master Programme in Information Technology and Learning - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61-63 H18 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap / Pedagogik L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAU61-63 H19 Magister- och masteruppsatser i Utbildningsledarskap / Pedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDAX51 V19 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
L2MIU Uppsats - och metodkurser - Utbildningsledarskap, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDG010 V18 Pedagogik med inriktning mot Montessoripedagogik 1 IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG011 V19 Likabehandling - konflikthantering - Mobbning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG016 H18 Introduktion till skolledaryrket IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG018 V19 Att leda och utveckla verksamhet inom skolsystemet IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG081/91 V19 Conflict Resolution in Pre-school and School IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG082 H18 The School System in a Comparative Perspecitve IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG083 V19 Contemporary Adult Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG084 H18 Gender and Education IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG090/PDG089 V19 Educational Assessment IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 H18 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG101 V19 Undervisning, fostran och lärande IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG103 V19 Genusperspektiv på utbildning och undervisning IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 H18 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG108 V19 Arbetslivets pedagogik IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDG514 V19 Mångkulturell pedagogik IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDG677 V18 Spelbaserat lärande i pedagogiska miljöer IPKL Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik, kommunikation och lärande - Institutioner - Öppna sidor
PDGX01 V19 Utbildning, ideologi och skolning (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX51 V19 Vetenskapliga metoder inom pedagogik (halvfart) IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDGX61 H18 Examensarbete IPS Fristående kurser, grundnivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PEDG06 H18 Pedagogiska ledarskap Termin 3 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG12 V19 Vetenskapliga metoder - fördjupning 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG13 V19 Utbildningssystem och globalisering 7,5 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PEDG14 V19 Examensarbete 15 hp Termin 6 S1PED - Pedagogik, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Studentseminariet i pedagogik Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor