GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Upp till Ämnen (fristående kurser)
Namn Sökväg
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Enkätmetodik: Frågekonstruktion, datainsamling och utvärdering av enkät, 7.5 högskolepoäng Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Grupp med start HT16: Programstudenter i samhällspsykologi Psykologi med inriktning mot samhällspsykologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PC1111 H16 Psychology of Innovation Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1117 V17 Swedish group psychology in a comparative perspective, full time study Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1119 H16 Intervju- och samtalsmetodik 1, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1119 V17 Intervju- och samtalsmetodik 1, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 H16 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 V17 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1157-Utvecklingspsykopatologi Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1224 H16-V17 Arbets- och organisationspsykologi 2, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1225 H16-V17 Psykologi, fortsättningskurs med inriktning mot klinisk sexologi, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2127 H16 Missbrukspsykologi 1 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2129 H16 Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2133 Neuropsykologi vux. Rehab 7,5 hp Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2135 V17 Utredning och behandlingsplanering, vid missbruk och beroende, 15 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2137 V17 Psykologi, bedömning och beslutsfattande, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2138 H16 Rättspsykologi i utredningar och domstol, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2148 V17 Utvärderingsmetodik, 15 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2151 H16 Masterkurs i miljöpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2152 H16 Socialpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2152 V17 Socialpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2154 V17 Ekonomisk psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2155 H16 Ledarskap, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2156 Konsultation H16, 15hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2190 Beslutsfattandes psykologi i arbetslivet Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2228 V17 Missbrukspsykologi 2, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2231-V17 Neuropsyk.diagnostik och testmetodik i vux.klin verksamhet 15hp Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2249 H16 Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn: diagnostik och testmetodik, 15hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2309 H16 Kurs 9: Metod 1 i psykologi, helfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2311 H16 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2510 H16 Kurs 10: Uppsats 1 i psykologi, hel- och halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2540 H16 Kurs 12: Uppsats 2 i psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2540 H16 Kurs 12: Uppsats 2 i psykologi, helfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2541 H15-V16 Masteruppsats i psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2541 H16-V17 Masteruppsats i psykologi, hel- och halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2541 V16-H16 Masteruppsats i psykologi, hel- och halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PM1303 V17 kurs 3: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetoder Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1602 V17 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1604 V17 kurs 4: Människan som samhällsvarelse Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1605 V17 kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1606 V17 kurs 6: Socialpsykologiska processer i samhället Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1607 V17 kurs 7: Familj och etnicitet Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2211/PT2212 H14-V17 Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, KBT Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PX1100 H16 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1100 V17 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1101 H16-V17 Organisationspsykologi, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1102 H16 Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1103 H16-V17 Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomar, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1160 V17 Rättspsykologi, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 H16 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 V17 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 H16 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 H16-V17 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 V17 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2101 H16 Klinisk hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 V17 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Scientific Writing in Psychology 5hp Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Upp till Ämnen (fristående kurser)