GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
1. Forskningsprocessen – från problem till rapport 4 hp (ht-17) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
2. Designfrågor i psykologisk forskning 3 hp (ht-17) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
3. Principer för statistisk dataanalys 5 hp (ht-17) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
4. Kurs Litteraturöversikter och meta-analyser 3 hp (ht-17) Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Allmän forskningsmetodik: design, analys och rapport 15hp Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Analys av data från longitudinella designer 7.5 hp vt-18 Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Bayesiansk dataanalys 7.5hp 2017 Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Enkätmetodik: Frågekonstruktion, datainsamling och utvärdering av enkät, 7.5 högskolepoäng Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Grupp med start HT16: Programstudenter i samhällspsykologi Psykologi med inriktning mot samhällspsykologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Induvidualpsykoterapi - vuxen PDT HT17-VT20 Individualpsykoterapi med inriktning mot vuxna KBT / PDT - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PC1111 H17 Psychology of Innovation Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1117 V18 Swedish group psychology in a comparative perspective, full time study Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1119 H17 Intervju- och samtalsmetodik 1, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1119 V18 Intervju- och samtalsmetodik 1, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 H17 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1124 V18 Psykologi med inriktning på beslutsfattande Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC1157-Utvecklingspsykopatologi Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2127 H17 Missbrukspsykologi 1 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2129 V18 Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2133 Neuropsykologi vux. Rehab 7,5 hp Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2135 V17 Utredning och behandlingsplanering, vid missbruk och beroende, 15 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2135 V18 Utredning och behandlingsplanering, vid missbruk och beroende, 15 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2137 V18 Psykologi, bedömning och beslutsfattande, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2138 H17 Rättspsykologi i utredningar och domstol, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2139 H17 Neuropsykologi med inriktning mot utvecklingsrelaterade funktionsbegränsningar hos barn: teoretisk del, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2148 V18 Utvärderingsmetodik, 15 hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2151 H17 Masterkurs i miljöpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2152 H17 Socialpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2152 V18 Socialpsykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2154 V18 Ekonomisk psykologi, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2155 H17 Ledarskap, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2156 Konsultation H17, 15hp, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2190 Beslutsfattandes psykologi i arbetslivet Uppdragsutbildning - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2228 V18 Missbrukspsykologi 2, halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2231-V17 Neuropsyk.diagnostik och testmetodik i vux.klin verksamhet 15hp Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2510 H17 Kurs 10: Uppsats 1 i psykologi, hel- och halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2540 H17 Kurs 12: Uppsats 2 i psykologi, helfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PC2541 H17-V18 Masteruppsats i psykologi, hel- och halvfart Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PM1303 H17 kurs 3: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetoder Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1303 V17 kurs 3: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetoder Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1323 V18 - Psykologi som vetenskap Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1602 V17 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1604 H17 kurs 4: Människan som samhällsvarelse Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1604 V17 kurs 4: Människan som samhällsvarelse Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1605 H17 kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1605 V17 kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1606 H17 kurs 6: Socialpsykologiska processer i samhället Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1606 V18 kurs 6: Socialpsykologiska processer i samhället Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1607 H17 kurs 7: Familj och etnicitet Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1607 V18 kurs 7: Familj och etnicitet Termin 3 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1622 H17 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1622 V18 Kurs 2: Utvecklingspsykologi Termin 1 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1624 V18 Socialpsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PM1625 V18 kurs 5: Gruppsykologi Termin 2 S2PSY - Psykologprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2211/PT2212 H14-V17 Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, KBT Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2251 Psykoterapeutisk teori och metod 1, KBT 4,5 hp Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2252 Diagnostik, KBT 3 hp Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PT2410 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi 45 hp Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1100 H17 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1100 V18 Psykologi: Grundkurs, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1101 H17-V18 Organisationspsykologi, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1102 H17 Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1103 H17-V18 Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomar, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1160 V18 Rättspsykologi, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1161 H17-V18 Neuropsykologi, 30 hp Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1162 H17 Hälsopsykologi, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1163 V18 Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende, 15 hp Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 H17 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1200 V18 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 hp, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 H17 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 H17-V18 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, halvfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX1500 V18 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, helfart Fristående kurser, grundnivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2101 H17 Klinisk hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2103 Sexologi för psykologer 7,5HP H17 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2104-Legal psychology: current research S18 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2202-Klinisk hälsopsykologi tillämpning V18 Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 H17 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 V17 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2310 V18 Psykologi: Statistisk analys och metod Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2311 H17 Kurs 11: Kvalitativa metoder 15HP Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
PX2311 V18 Kurs 11: Kvalitativa metoder 15HP Fristående kurser, avancerad nivå - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Scientific Writing in Psychology 5hp Forskarutbildning övriga - Psykologiska institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Välkomstsida Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot barn och ungdom, KBT Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom - Psykoterapeutprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor