GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
H1RKT, H16 Teologiskt kandidatprogram Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9RE10 V18 Religionskunskap I för ämneslärare åk 7-9, 30 hp Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG30RE V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare,7,5 hp Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31RE V18 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare,7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE10 V18 Religionskunskap I för Gymnasielärare Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE20 H17 Religionskunskap 2 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE30 H17 Religionskunskap 3 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE41 V18 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE51 V18 Religionskunskap 5 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR203 H17 Fältkurs avancerad nivå, 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR203 V18 Fältkurs avancerad nivå, 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR208 H17 Vetenskaplig publicering avancerad nivå, 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 H17 Religionsvetenskap, grundkurs 30 hp helfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT110 H17-V18 Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp halvfart distans Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 V18 Religionsvetenskap, grundkurs 30 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT111 V18-H18 Teologi, grundkurs 30 hp halvfart distans Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT115 H17-V18 Kulturmöten och Mellanösterns religioner 15 hp kvartsfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT119 V18 Religion, hälsa och alternativmedicin Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT121 V18 Kristendomens historia fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT122 V18 Religionsbeteendevetenskap fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT123 V18 Tros- och livsåskådningsvetenskap fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT124 V18 Religionshistoria fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT130 V18 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT134 H17 Religionshistoria fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT135 V18 Nya testamentet med grekiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT136 V18 Gamla testamentet med hebreiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT137 V18 Gamla testamentet utan hebreiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT138 V18 Nya testamentet utan grekiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT139 V18 Multidisciplinära fältstudier, fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT140/RKT145 V18 Examensarbete för kandidatexamen 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT230+235+240+245+250+255 V18 examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT235+RKT245+RKT255 V18 Teologi, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT260 V18 Teori och metod inom studiet av religion avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT271 V18 Kristendomsstudier, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT272 V18 Kristendomsstudier, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT281+282 V18 Exegetik, kurs 1+2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT291 V18 Religion, historia och samhälle, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT292 V18 Religion, historia och samhälle, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2416 H18 Yoga och meditation avancerad nivå 7,5 hp halvfart dag resp nät Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor