GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
H1RKT, H16 Teologiskt kandidatprogram Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9RE20 H17 Religionskunskap I för ämneslärare åk 7-9, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LG11RE H17 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för gymnasielärare, 4,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LG21RE H17 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare, 7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LG30RE V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare,7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGRE20 H17 Religionskunskap 2 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE2G H17 Självständigt arbete 1 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE30 H17 Religionskunskap 3 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR203 H17 Fältkurs avancerad nivå, 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LIR208 H17 Vetenskaplig publicering avancerad nivå, 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 H17 Religionsvetenskap, grundkurs 30 hp helfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT110 H17-V18 Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp halvfart distans Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT111 H17 Teologi, grundkurs 30 hp helfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT111 V17-H17 Teologi, grundkurs 30 hp halvfart distans Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT115 H17-V18 Kulturmöten och Mellanösterns religioner 15 hp kvartsfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT120 H17 Religion, våld och terror, 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT125 H17 Nya testamentet med grekiska fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT126 H17 Gamla testamentet med hebreiska, fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT128 H17 Religion i Göteborg 15 hp Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT129 H17 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT131 H17 Kristendomens historia fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT132 H17 Religionsbeteendevetenskap fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT133 H17 Tros- och livsåskådningsvetenskap fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT134 H17 Religionshistoria fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT139 H17 Multidisciplinära fältstudier, fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT140/RKT145 H17 Examensarbete för kandidatexamen 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 - Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RKT220 H17 Religionspedagogik 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT230+235+240+245+250+255 H17 examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT235+RKT245+RKT255 H17 Teologi, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT235+RKT245+RKT255 V18 Teologi, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT260 H17 Teori och metod inom studiet av religion avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT271 H17 Kristendomsstudier, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT272 H17 Kristendomsstudier, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT281 H17 Exegetik, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT282 H17 Exegetik, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT291 H17 Religion, historia och samhälle, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT292 H17 Religion, historia och samhälle, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram Kull HT2017 Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor