GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
H1RKT, H16 Teologiskt kandidatprogram Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11RE H16 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för gymnasielärare 4,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG20RE H16 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare 7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG30RE V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare,7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGRE10 V17 Religionskunskap I för Gymnasielärare Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGRE40 V17 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGRE50 V17 Religionskunskap 5 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LIR203 V17 Fältkurs 15 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 H16-V17 Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp halvfart distans Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 V17 Religionsvetenskap, grundkurs 30 hp helfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT111 V17 Teologi, grundkurs 30 hp halvfart distans Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT115 H16-V17 Kulturmöten och Mellanösterns religioner 15 hp kvartsfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT119 V17 Religion, hälsa och alternativmedicin Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT121 V17 Kristendomens historia fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT122 V17 Religionsbeteendevetenskap fortsättningskurs 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT123 V17 Tros- och livsåskådningsvetenskap fortsättningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT124 V17 Religionshistoria fortsättningskurs 15 hp helfart dag Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT130 V17 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT135 V17 Nya testamentet med grekiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT136 V17 Gamla testamentet med hebreiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT137 V17 Gamla testamentet utan hebreiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT138 V17 Nya testamentet utan grekiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT139 V17 Multidisciplinära fältstudier, fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT140/RKT145 V17 Examensarbete för kandidatexamen 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT230+RKT240+RKT250 V17 Religionsvetenskap, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT235+RKT245+RKT255 V17 Teologi, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT260 V17 Theory and Method in Religious Studies, 15 higher education credits Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT271 V17 Kristendomsstudier, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT272 V17 Kristendomsstudier, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT281 V17 Exegetik, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT282 V17 Exegetik, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT291 V17 Religion, historia och samhälle, kurs 1 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT292 V17 Religion, historia och samhälle, kurs 2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor