GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
L9RE10 V18 Religionskunskap I för ämneslärare åk 7-9, 30 hp Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31RE V19 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare,7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LG41RE V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare 7,5 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE10 V18 Religionskunskap I för Gymnasielärare Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE10/L9RE10 V19 Religionskunskap I Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE2A V19 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Religion för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE30 H18 Religionskunskap 3 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE41 V19 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
LGRE51 V19 Religionskunskap 5 för gymnasielärare, 15 hp Kurser inom ämneslärarprogrammet - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT110 V19-H19 Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp halvfart distans/nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT111 V19-H19 Teologi, grundkurs 30 hp halvfart distans/nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT115 H18-V19 Kulturmöten och Mellanösterns religioner 15 hp kvartsfart kväll Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT130 V19 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT135 V19 Nya testamentet med grekiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT136 V19 Gamla testamentet med hebreiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT137 V19 Gamla testamentet utan hebreiska fördjupningskurs 15 hp Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT138 V19 Nya testamentet utan grekiska fördjupningskurs 15 hp halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RKT281+282 V19 Exegetik, kurs 1+2 avancerad nivå 15 hp halvfart dag Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1211 V19 Kristendom bortom västerlandet, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1212 V19 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1221 V19 Religionens återkomst, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1222 V19 Den religiösa människan, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1231 V19 Treenighet och skapelse, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1232 V19 Teologisk etik, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1241 V19 Religion och kolonialisering i Asien, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1242 V19 Religion och kolonialisering i Amerika, fortsättningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1341 V19 Västerländsk esoterism, fördjupningskurs 7,5 hp halvfart campus resp nät Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT1400 V19 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Grundnivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2112 V19 Liturgi, kultur och folkligt gudstjänstdeltagande, avancerad nivå 7,5 hp halvfart dag resp nät Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2215 V19 New Age, Folk Belief and the Spiritual Revolution advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2216 V19 Digital Religion and Popular Culture, advanced level Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2315 V19 Political Theology advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2316 V19 African Theology and Church Life, advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2412 V19 Modern Guru Movements advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2611 V19 Pilgrimage and Religious Tourism advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2613 V19 Gender and Sexuality in Religious Studies, advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2614 V19 Interreligious Relations advanced level 7,5 hec Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
RT2901+2902+2903 V19 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magister/master 15 hp/30 hp Avancerad nivå - Litteratur, idéhistoria och religion - Institutioner - Öppna sidor
Teologiskt program, kandidatprogram HT2018 Teologiskt program, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor