GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
SA1111 H16 Kultur och identitet i dagens värld, 15 hp Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1111 V17 Kultur och identitet i dagens värld, 15 hp Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1113 H16 Antropologins kritiska samhällsengagemang, 15 hp Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1113 V17 Antropologins kritiska samhällsengagemang, 15 hp Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Kärnkurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1213 H16 Människa och omvärld, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1213 V17 Människa och omvärld, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1214 H16 Teori och metod: att tänka och skriva antropologiskt, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1214 V17 Teori och metod: att tänka och skriva antropologiskt, 15 hp ˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1311 H16 Socialantropologi: metodkurs, 15 hp ˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SA1511 H16 Socialantropologi: Examensarbete, 15 hp ˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Metod & examensarbete i Socialantropologi - Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
˙Fördjupningskurser i Socialantropologi Socialantropologi - Grundnivå - Globala studier - Institutioner - Öppna sidor
Socialantropologi - Termin 3 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Socialantropologi - Termin 4 S1GLS - Globala studier, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor