GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KR2103 H18 Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2202 V19 Åtgärder mot brott- praktiska och teoretiska perspektiv Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2500 V18 Examensarbete för master i kriminologi Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L3K30G/L6K30G V19 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Termin 3 Grundlärarprog inr 4-6 - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 Grundlärarprog inr F-3 - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC1111 H18 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1111 V19 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 H18 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 V19 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1113 H18 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V18 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V19 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1211 H18 Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V18 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V19 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 H18 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 V18 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 V19 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1214 H18 Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V18 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V19 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 H18 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 V19 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502 H18 Examensarbete för kandidat / XX5030 Examensarbete arbetsvetenskap Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/SC2502 V18 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/SC2502 V19 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 H18 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V18-H18 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V19 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V19-H19 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 H18 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 V19 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2101 H18 Contemporary Sociological Analyses and Horizons Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2205 H18 Social Change Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2208 V18 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2208 V19 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V18 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V19 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V18 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V19 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V18 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V19 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2322 H18 Applied Qualitative Research Methods Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V18 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V19 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor