GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KR2101 H16 Brottslighetens omfattning och struktur ur ett internationellt perspektiv Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2102 V17 Alkohol- och narkotikamissbruk Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2201 V17 Aktuell kriminologisk teoribildning Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2202 H15 Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2500 V16 Examensarbete för master i kriminologi Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC1111 H16 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1111 V17 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 H16 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 V17 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1113 H16 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V16 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V17 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1211 H16 Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V16 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V17 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 H16 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 V17 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1214 H16 Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V16 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V17 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 H16 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 V17 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502 H16 Examensarbete för kandidat / XX5030 Examensarbete arbetsvetenskap Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/ SC2502 V16 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/ SC2502 V17 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 H16 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 H16-V17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V17-H17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 V17 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2101 H16 Contemporary Sociological Analyses and Horizons Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2205 H16 Social Change Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2208 V16 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2208 V17 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V16 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V17 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V16 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V17 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V16 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V17 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2322 H16 Applied Qualitative Research Methods Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V17 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor