GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
KR2101 H16 Brottslighetens omfattning och struktur ur ett internationellt perspektiv Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2102 V17 Alkohol- och narkotikamissbruk Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2201 V17 Aktuell kriminologisk teoribildning Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2202 H17 Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
KR2500 V16 Examensarbete för master i kriminologi Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
KR2500 V18 Examensarbete för master i kriminologi Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC1111 H17 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1111 V17 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1111 V18 Sociologi: Introduktion till studier av samhället Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 H17 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 V17 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1112 V18 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1113 H16 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1113 H17 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V17 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1202 V18 Främlingskap, utanförskap och modernitet: kultursociologiska perspektiv Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1211 H16 Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1211 H17 Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V17 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1212 V18 Social kontroll i det samtida samhället Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 H17 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - kärnkurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 V17 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1213 V18 Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1214 H16 Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1214 H17 Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V17 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1215 V18 Lokala och globala sociala rörelser Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 H17 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 V17 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1301 V18 Samhällsvetenskapliga metoder Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502 H17 Examensarbete för kandidat / XX5030 Examensarbete arbetsvetenskap Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/ SC2502 V17 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1502/ SC2502 V18 Examensarbete för kandidat/magister i sociologi Grundnivå - fördjupningskurser - Grundnivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 H17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 H17-V18 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V17-H17 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V18 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (kvartsfart) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1602 V18-H18 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem (1/8-fart i Göteborg) Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 H17 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 V17 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC1603 V18 Interkulturalitet och värdepedagogik Uppdragsutbildning - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2101 H16 Contemporary Sociological Analyses and Horizons Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2101 H17 Contemporary Sociological Analyses and Horizons Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2205 H16 Social Change Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2205 H17 Social Change Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2208 V17 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2208 V18 Social Science as Expertise and Social Scientists as Experts Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V17 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2209 V18 Emotions in organisations Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V17 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2401 V18 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V17 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SC2501/SC2504 V18 Examensarbete för master i sociologi, 30hp resp 15 hp Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 4 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2322 H16 Applied Qualitative Research Methods Kriminologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2322 H17 Applied Qualitative Research Methods Avancerad nivå - Sociologi och arbetsvetenskap - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 S2SOC - Sociologi, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V17 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
XX5300/XX5030 V18 Examensarbete/Uppsats Termin 6 S1ARB - Arbetsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor