GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Spanska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9SP1G V17 Självständigt arbete 1: Spanska för lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP12 & L9SP12 V17 Spanska 1 & 2 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP1A, V17, Självständigt arbete (examensarbete) 2: Spanska för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY50 V17 Tyska 5 för gymnasielärare - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SP1103 V17 Spanska, grundkurs, campus - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1105 V17 Spanska - Lär dig tala med flyt - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1107 V17 Lär dig skriva med flyt, nätkurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1113 V17 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1114 V17 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1210 V17 Spanska fortsättningskurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 Nät V17 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 V17 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 Nät V17 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 V17 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1302 V17 Spanska, Fördjupningskurs lingvistik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1304 V17 Spanska, Uppsats - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2203 V17, Spanska, Spansk semantik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2206, HT16, Spanska, Interkulturell semantik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2207 Spanska Fackspråklig texturs 7,5hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2501 V17 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 15 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2502 V17 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 30 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2700 V17 Spanska: Berättelser om jaget, minne, exil och genus i latinamerikansk litteratur och film - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPEP50, H17, Spanska för ekonomer 4. Spansk inriktning
Termin 5 - Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 - Termin 5 analytisk
Språkstrimma spanska kull HT-13 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 spansk - 4. Spansk inriktning
Språkstrimma spanska kull HT-14 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 spansk - 4. Spansk inriktning
Språkstrimma spanska kull HT-15 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor