GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Spanska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L941SP V18 VFU 4 för lärare åk 7-9 (spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9SP2A, H18, Självständigt arbete 2: Spanska för lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9SP2G V18 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Spanska för lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11SP/L911SP H18 VFU 1 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG21SP/L921SP H17 VFU 2 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG31SP V18 VFU 3 för gymnasielärare (spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41SP V18 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare (spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP12 & L9SP12 V18 Spanska 1 & 2 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP2A V18 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Spanska för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP2G H18 Självständigt arbete 1: Spanska för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP30/L9SP30 H18 Spanska 3 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGSP40/L9SP45 H18 Spanska 4 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGSP50 V18 Spanska 5 för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGSP60, V18, Spanska 6 för gymnasielärare - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY50 V18 Tyska 5 för gymnasielärare - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 L1ÄGY - Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SP1031 Spanska, nybörjarkurs 1, H18 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1103 H18 Spanska, grundkurs, campus - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1103 V18 Spanska, grundkurs, campus - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1105 H17 Spanska - Lär dig tala med flyt - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1105 H18 Spanska - Lär dig tala med flyt - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1105 V18 Spanska - Lär dig tala med flyt - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1107 H17 Lär dig skriva med flyt, nätkurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1107 H18 Lär dig skriva med flyt, nätkurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1107 V18 Lär dig skriva med flyt, nätkurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1111 H17 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 1 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1111 H18 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 1 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1112 H17 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 2 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1112 H18 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 2 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1113 V18 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 3 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1114 V18 Spanska, Nätbaserad Grundkurs 4 - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1210 H18 Spanska fortsättningskurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1210 V18 Spanska fortsättningskurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 Nät V18 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 V18 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 Nät V18 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 V18 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1213 H17 Nät Spanska fortsättningskurs i spansk grammatik och diskursiva genrer - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1213 H17 Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik och diskursiva genrer - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1213 H18 Nät Spanska fortsättningskurs i spansk grammatik och diskursiva genrer - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1213 H18 Spanska, fortsättningskurs i spansk grammatik och diskursiva genrer - Ryska och ukrainska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H17 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, campus halvfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H17 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, NÄT kvartsfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H18 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, campus halvfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H18 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, NÄT kvartsfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1301 H18 Spanska, fördjupningskurs i litteratur - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1302 H18 Spanska, Fördjupningskurs lingvistik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1304 H18 Spanska, Uppsats - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1304 V18 Spanska, Uppsats - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2105 H17 Spanska, Det egna och det främmande i litteraturen - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2203 V18, Spanska, Spansk semantik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2207 Spanska Fackspråklig texturs 7,5hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2401 H17 Det medeltida Spanien - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2501 V18 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 15 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2502 V18 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 30 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2700 V18 Spanska: Berättelser om jaget, minne, exil och genus i latinamerikansk litteratur och film - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPEP50, H18, Spanska för ekonomer - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor