GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Spanska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9SP2G V19 Självständigt arbete (examensarbete) 1: Spanska för lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41SP V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare (spanska) - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP12 & L9SP12 V19 Spanska 1 & 2 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP2A V19 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Spanska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGSP50 V19 Spanska 5 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY50 V19 Tyska 5 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SP1105 V19 Spanska - Lär dig tala med flyt - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1107 V19 Lär dig skriva med flyt, nätkurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1210 V19 Spanska fortsättningskurs - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 Nät V19 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1211 V19 Fortsättningskurs i spansk språkhistoria och lingvistik 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 V19 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap 7,5 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1212 V19 Fortsättningskurs i spanskspråkig litteratur och kulturvetenskap, nät - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H18 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, campus halvfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1214 H18 Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande, NÄT kvartsfart - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1302 H18 Spanska, Fördjupningskurs lingvistik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1304 H18 Spanska, Uppsats - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP1304 V19 Spanska, Uppsats - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2203 V19, Spanska, Spansk semantik - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2501 V19 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 15 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2502 V19 Spanska, Vetenskaplig uppsats, 30 hp - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SP2700 V19 Spanska: Berättelser om jaget, minne, exil och genus i latinamerikansk litteratur och film - Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
SPEP50 H19 Spanska för ekonomer Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor