GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
NMS001 V17 Tvärvetenskaplig kunskaputveckling Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NMS001 V18 Tvärvetenskaplig kunskaputveckling Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NMS002 H17 Synpedagogiskt arbete och syn(re)habilitering Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NMS002 H18 Synpedagogiskt arbete och syn(re)habilitering Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NMS003 V17 Läsning och skrivning vid synnedsättning Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
NMS004 / PDA204 H18 Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet (20 hp) Synpedagogik och synrehabilitering, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PDA252 V18 Uppsats/examensarbete i ett specialpedagogiskt perspektiv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA252 V19 Uppsats/examensarbete i ett specialpedagogiskt perspektiv IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA253 V18 Masteruppsats i specialpedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor
PDA253 V19 Masteruppsats i specialpedagogik IPS Fristående kurser, avancerad nivå - Pedagogik och specialpedagogik - Institutioner - Öppna sidor