GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Advanced Regression Techniques V16 Övrigt - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Advanced Regression Techniques V17 Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Advanced Regression Techniques V18 Övrigt - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Panel Data Analysis Termin 6 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Praktik/Internship European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Europaprogrammet, kandidatprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 3 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SF2222 V18 Citizens, Politicians and the Media Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SF2321 H17 Applied Statistical Analysis Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK1113 V18 Institutioner och aktörer i demokratin Termin 1 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1123 H17 Politisk teori och internationell politik Termin 1 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1123 V18 Politisk teori och internationell politik Termin 1 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1136 H17 Foreign Policy Analysis Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1137 V18 Swedish Politics in a Comparative Perspective Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1138 H17 Miljöpolitik i teori och praktik Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1139 H17 Swedish environmental politics in a comparative perspective Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1213 H16 & V17 komplettering Demokrati i teori och praktik Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1214 V18 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv Termin 2 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1223 H17 Tematisk fördjupning Termin 2 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1223 V18 Tematisk fördjupning Termin 2 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1224 V18 Miljöpolitikens villkor Termin 2 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1313 V18 Metod inklusive uppsatssamordning Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1411/SK1412 H17 Praktik för Statsvetarprogrammet Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK1411/SK1412 V18 Praktik för Statsvetarprogrammet Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK1422 H17 Samhällsvetaren i yrkeslivet Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK1523 V18 Examensarbete statsvetenskap Termin 5 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 6 S1STV - Statsvetarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap grundnivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK2111 H17 Perspectives on Politics Term 1 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2111 re-reg V18 & H18 Perspectives on Politics Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
SK2121 H17 Political Science Analysis Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 1 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2211 H17 The Performance of Democracies Term 3 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 3 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2212/GM0727 V18 The Quality of Government in Comparative Perspective/Samhällsstyrningens kvalitet i ett komparativt perspektiv II Term 2 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 2 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2221 V18 Environmental Politics and Institutions Term 2 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2222 V18 Varieties of Democracy and Democratization Term 2 IAGG - International Administration and Global Governance, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Term 2 S2EUS - European Studies, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2412 H17 Internship for the Masters programme in Political Science Term 3 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2532 V17 & H17 Master's Thesis, second cycle Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 4 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SK2532 V18 Master's Thesis, second cycle Statsvetenskap avancerad nivå - Statsvetenskapliga institutionen - Institutioner - Öppna sidor
Term 4 S2PSC - Political Science, Master Programme - Utbildningsprogram - Öppna sidor