GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
LGS210/L9S210 V17 Svenska som andraspråk 1 för gymnasielärare/lärare åk 7-9 Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA251 H16 Andraspråksinlärning 1, halvfart distans Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA252 H16 Andraspråksinlärning 2, halvfart distans Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA253 H16 Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv, halvfart distans Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 2 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SV1101 H16 Svenska språket, grundkurs, 30 hp helfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1101 H16-V17 Svenska språket, grundkurs, 30 hp halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1101 V17 Svenska språket, 30 hp helfart dag Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1133 V17 Retorik, grundkurs Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1133/SV1135 H16 Retorik, grundkurs, 30 hp, helfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1135 V17 Retorik II grundkurs 15 hp helfart Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1136 H16 Retorik för yrkesverksamma, 7,5 hp, halvfart dag Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1136 V17 Retorik för yrkesverksamma 7,5 hp halvfart Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1140 H16 Skriva, grundkurs, 15 hp, halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1140 V17 Skriva, grundkurs Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1203 H15-V16 Svenska språket, fortsättningskurs Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1203 H16-V17 Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp, halvfart kväll Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV1203 V17 Svenska språket fortsättningskurs, helfart Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2111 V15 Textteori och textanalys, 7,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2114 H16 Språkvetenskapliga teorier, 7,5 hp, halvfart dag Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2118 H16 Språkhistoria 7,5 hp, halvfart dag Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2119 H15 Empirisk skriftspråksforskning 7,5 hp Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2121 H16 Empirisk talspråksforskning 7,5 hp, halvfart dag Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2121 V17 Empirisk talspråksforskning 7,5 hp, halvfart dag Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2140 H15 Magisteruppsats i svenska språket 15 hp halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2140 H16 Magisteruppsats i svenska språket, 15 hp, halvfart Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2140 V17 Magisteruppsats i svenska språket 15 hp halvfart Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2150 V17 Vetenskapligt skrivande på svenska 4,5 hp Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV2151 V17 Presentationsteknik 3 hp Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SV3113 V17 Experimentella metoder i språkvetenskap Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Språkkonsultprogrammet Utbildningsprogram - Öppna sidor