GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
L9S220 H15 Svenska som andraspråk 2, för lärare åk 7-9, 15 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11S2 H15 Verksamhetsförlagd utbildning 1 för gymnasielärare, 4,5 hp Termin 1 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG20S2 H15 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare Svenska som andraspråk för ämneslärare - Aktuella kurser ordnade ämnesvis
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS220 H15 Svenska som andraspråk 2, för gymnasielärare, 15 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGS230 H15 Svenska som andraspråk 3 för gymnasielärare, 15 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SAU110 H14-H15 Nyanlända i skolan - förutsättningar, lärande och skolframgång Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SAU110 H15-H16 Nyanlända i skolan - förutsättningar, lärande och skolframgång 7,5 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SAU110 V14-V15 Nyanlända i skolan - förutsättningar, lärande och skolframgång Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 H15-V16 Svenska som andraspråk, grundkurs - distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 H15-V16 Svenska som andraspråk, grundkurs - kvällskurs Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 H16-V17 Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 H16-V17 Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, halvfart kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 V17 Svenska som andraspråk - dag Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 V17-H17 Svenska som andraspråk - distans Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA111 V17-H17 Svenska som andraspråk - kväll Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA115 H15 Alfabetisering Grundkurs 7,5 hp Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA115 H16 Alfabetisering, grundkurs, 7,5 hp halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA121 V17 Svenska som andraspråk fortsättningskurs 1, halvfart distans Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA121 V17 Svenska som andraspråk fortsättningskurs 1, halvfart kväll Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 H15 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 15 hp halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 H15 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 15 hp halvfart kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 H16 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 hp halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 H16 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 hp halvfart kväll Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 V17 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, halvfart distans Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA125 V17 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, halvfart kväll Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA130 V17 Alfabetisering 7,5 hp Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA134 H16 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 hp, distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA134 V17 Svenska som andraspråk fördjupningskurs del 1 15 hp Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA136 H16 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats 15 hp halvfart distans Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA136 V17 Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2: Uppsats 15 hp halvfart distans Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA220/SSA230 V17/H17 Magister/Masteruppsats i svenska som andraspråk 15 hp Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
SSA220/SSA230/SSA240 H16-V17 Magister/Masteruppsats i svenska som andraspråk Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk, magister-/masterprogram (antagning t o m HT14) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 4 Svenska som andraspråk (master) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Årskurs 2 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA240 H15-V16 Masteruppsats i svenska som andraspråk Avancerad nivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Svenska som andraspråk, magister-/masterprogram (antagning t o m HT14) - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA255 V16 Grundläggande literacitet i en flerspråkig kontext I Svenska som andraspråk - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor
Årskurs 1 Svenska som andraspråk (magister) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SSA258 V17 Flerspråkighet Årskurs 4 Svenska som andraspråk (master) - Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk - Utbildningsprogram - Öppna sidor
SW1700 V17 Förberedande kurs i svenska för nyanlända Svenska för studenter med annat modersmål - Grundnivå - Svenska språket - Institutioner - Öppna sidor