GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Tyska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9TY2A, Självständigt arbete (examensarbete) för lärare åk 7-9 H18 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11TY/L911TY H18 VFU 1 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Tyska) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG21TY/L921TY H17 VFU 2 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Tyska) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGFR65/LGSP65/LGTY65 H18 Spanska och Tyska 6 för gymnasielärare (avancerad) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGTY/FR/SP60 V19 Samlingsaktivitet Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY12/L9TY12 V19 Tyska 1 & 2 för gymnasielärare och åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY2A V19 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Tyska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY30/ L9TY30 H18 Tyska 3 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGTY40/ L9TY45 H18 Tyska 4 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LGTY60 V19 Tyska 6 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TY1031 Tyska, nybörjarkurs 1, H18 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1110 H18 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1110 V19 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1115 H18 Tyska: Litteraturvetenskap. Människan och berättandet, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1116 H18 Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1151 H18 Praktisk tyska - lär dig tala med flyt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1151 V19 Praktisk tyska - lär dig tala med flyt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 H18 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 V19 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 H18 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 V19 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1213 H18 Tyska: Språkvetenskap: Språkligt variation och språkutveckling, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1214 H18 Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1310 H18 Tyska: Fördjupningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1310 V19 Tyska: Fördjupningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 H18 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 V19 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2104 V19 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2108 V19 Tysk nutidslitteratur: Migrationslitteratur - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2110 H18 Tyskspråkig litteraturteori och kulturteori i en europeisk kontext - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2111 V19 Tyska. Den tyskspråkiga estetikens och medialitetens historia i en europeisk kontext - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2121 H18 Tysk efterkrigslitteratur I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2122 H18 Tyska, Författarskap I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 H18 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 V19 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2204 V19 Tysk Språkvetenskaplig Uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2208 H18 Kontrastiv lingvistik - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2211, H18, Tyska: Fokus på form i språkundervisning - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2212 V19 Tyska: Metod och projekt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2214 V19 Språk, politik och offentlighet - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2215 H18 Text- och diskurslingvistik - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2216, VT19, Tyskans ställning i världen - idag och igår - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TYEP50, H18, Tyska för ekonomer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor