GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Tyska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9TY2A, Självständigt arbete (examensarbete) för lärare åk 7-9 H19 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG41TY V19 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare i tyska - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR65/LGSP65 H19 Franska och Spanska 6 för gymnasielärare (avancerad) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY/FR/SP60 V19 Samlingsaktivitet Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY12/L9TY12 V19 Tyska 1 & 2 för gymnasielärare och åk 7-9 Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY2A V19 Självständigt arbete (examensarbete) 2: Tyska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY2G H19 Självständigt arbete 1: Tyska för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY40/ L9TY45 H19 Tyska 4 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY60 V19 Tyska 6 för gymnasielärare Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
TY1110 H19 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1110 V19 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1151 V19 Praktisk tyska - lär dig tala med flyt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 H18 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 V19 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 H19 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 V19 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1214 H18 Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1310 V19 Tyska: Fördjupningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 H19 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I (kopia) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 V19 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2104 V19 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2108 V19 Tysk nutidslitteratur: Migrationslitteratur - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2111 V19 Tyska. Den tyskspråkiga estetikens och medialitetens historia i en europeisk kontext - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2113 H19 Tysk nutidslitteratur: Den tyska efterkrigslitteraturens historia i kontexten av andra europeiska litteraturer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2115 H19 Tyska: Tysk efterkrigslitteratur II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2123 V19 Tyska, Författarskap II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2124, H19, Tyska, Tillämpad litteraturvetenskap - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 H19 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 V19 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2204 V19 Tysk Språkvetenskaplig Uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2212 V19 Tyska: Metod och projekt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2214 V19 Språk, politik och offentlighet - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2216, VT19, Tyskans ställning i världen - idag och igår - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TYEP50, H19 Tyska för ekonomer Handelshögskolans ekonomprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor