GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
- Tyska Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L931TY, H17, VFU 3 för lärare åk 7-9 (Tyska) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
L9TY12 V17 Tyska 1 & 2 för lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9TY1G V17 Självständigt arbete 1: Tyska för lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
L9TY2A, HT17, Självständigt arbete 2: Tyska för lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG11TY/L911TY, H17, VFU 1 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Tyska) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LG21TY/L921TY H17 VFU 2 för gymnasielärare och lärare åk. 7-9 (Tyska) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
LG30TY/SP/FR V17 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare Termin 6 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGFR65/LGSP65/LGTY65 H17 Spanska och Tyska 6 för gymnasielärare (avancerad) - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 9 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY/FR/SP60 V17 Samlingsaktivitet - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Franska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY12/L9TY12 V17 Tyska 1 & 2 för gymnasielärare och åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 6 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 4 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY2A, V17, Självständigt arbete (examensarbete) 2: Tyska för gymnasielärare - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY2G, H17, Självständigt arbete 1: Tyska för gymnasielärare - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY30/ L9TY30, H17,Tyska 3 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 5 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
LGTY40/ L9TY45, H17, Tyska 4 för gymnasielärare och lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 7 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 5 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Språkstrimma tyska kull HT-13 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 2 tysk - 5. Tysk inriktning
Språkstrimma tyska kull HT-14 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 1 tysk - 5. Tysk inriktning
Språkstrimma tyska kull HT-15 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1110 H17 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1110 V17 Tyska, Grundkurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1113 H17, Tyska: Språkvetenskap. Den moderna tyskans struktur, Campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1113 V17, Tyska: Språkvetenskap. Den moderna tyskans struktur, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1114 H17, Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift, Campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1114 V17, Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1115 H17 Tyska: Litteraturvetenskap. Människan och berättandet, campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1115 H17 Tyska: Litteraturvetenskap. Människan och berättandet, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1116 H17 Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945, campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1116 H17 Tyska, Kulturstudier: Tyskspråkig kultur efter 1945, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1151 H17 Praktisk tyska - lär dig tala med flyt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1151 V17 Praktisk tyska - lär dig tala med flyt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 H17 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1161 V17 Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 H17 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1210 V17 Tyska: Fortsättningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1213 H17 Tyska: Språkvetenskap: Språkligt variation och språkutveckling, campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1213 H17 Tyska: Språkvetenskap: Språkligt variation och språkutveckling, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1214 H17 Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II, campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1214 H17 Tyska: Språkanvändning: Modern tyska i tal och skrift II, nät - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1215 H17 Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen, campus - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1215 V17 Tyska, Litteraturvetenskap: Berättandet och subjektivismen - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1216 H17 Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1216 V17 Tyska, Kulturstudier: Hållbara kulturer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1301 V17 Tyska, Fördjupningskurs del 1 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1310 H17 Tyska: Fördjupningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1310 V17 Tyska: Fördjupningskurs - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY1312 HT17 Tyska Fördjupningskurs: Litteraturvetenskap - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 H17 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2103 V17 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2104 V17 Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2110 H17 Tyskspråkig litteraturteori och kulturteori i en europeisk kontext - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2113 HT17 Tysk nutidslitteratur: Den tyska efterkrigslitteraturens historia i kontexten av andra europeiska litteraturer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2113 VT17 Tysk nutidslitteratur: Den tyska efterkrigslitteraturens historia i kontexten av andra europeiska litteraturer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2119 V17 Tysk nutidslitteratur: Resor i litteraturen - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2121 H17 Tysk efterkrigslitteratur I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2121 Tysk efterkrigslitteratur I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2122 H17 Tyska, Författarskap I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 H17 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2203 V17 Tysk språkvetenskaplig uppsats I - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2204 V17 Tysk Språkvetenskaplig Uppsats II - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2208 H17 Kontrastiv lingvistik - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2211, H17, Tyska: Fokus på form i språkundervisning - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2212 V17 Metod och projekt - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2214 V17 Språk, politik och offentlighet - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2215 H17 Text- och diskurslingvistik - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TY2216, VT17, Tyskans ställning i världen - idag och igår - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
TYEP50, H17, Tyska för ekonomer - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
VFU 4 - Samlingsaktivitet L940TY/SP V17 för lärare åk 7-9 - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 8 L1Ä79 - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VFU 4 - Samlingsaktivitet LG40TY/LG40SP V17 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för gymnasielärare - Tyska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
- Spanska - Språk och litteraturer - Institutioner - Öppna sidor
Termin 10 L1ÄGY - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ämneslärarprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor