GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Examensarbete - Magisternivå H15 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Magisternivå H16 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Masternivå H14 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Masternivå H15 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Masternivå H16 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete- V17 Specialist- helfart- magister Termin 2 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Litteraturfördjupning H15 H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Litteraturfördjupning H16 H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Litteraturfördjupning V17 V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM0311 V16 Infektionsvård och hållbar utveckling ur ett personcentrerat vårdperspektiv V16 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM0311 V17 Infektionsvård och hållbar utveckling ur ett personcentrerat vårdperspektiv V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 V16 Kvalitativa metoder V16 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 V17 Kvalitativa metoder V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1690 H16 Kvantitativ metod och statistik H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1800 H15 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz H15 Fristående kurser på grundnivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1800 H16- V17 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz H16 Fristående kurser grundnivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM2440 V16 Datortomografiundersökningar V16 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3005 V17 Akutmedicin för poliser med speciell insats Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3108 H15 Existentiella frågor i hälso- och sjukvården H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 H16 Multicultural encounters and intercultural communication in health care (Second Cycle) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 V17 Multicultural encounters and intercultural communication in health care Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3203 V17 Multicultural encounters and intercultural communication in health care frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3270 V17 (SSK) Vetenskaplig metod Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3290 V17 Internationell klinisk omvårdnad Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3320 V17 Omvårdnadsforskning i praktiken Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3520 H16 Hälsovård för barn Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3550 H16 Barns och familjers hälsa Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3610 H16 Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3630 H16 Anestesimetodik Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3640 H16-V17 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3660 H16 Introduktion till anestesisjuksköterskans funktion Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3670 H16 Akutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3760 H16 Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3770 H16 Medicinsk intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3780 H16-V17 Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3840 H16 Introduktion till operationssjuksköterskans funktion Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3860 H16-V17 Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3880 H16 Operationsmetodik Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3890 H16 Medicinsk teknik och säkerhet Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4040 V16 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4040 V17 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4200 V17 Introduktion till omvårdnad Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4310 V17 Anatomi och fysiologi Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4320 V17 Mikrobiologi och farmakologi Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4330 V17 Symtom och tecken på ohälsa Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4350 V17 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4360 V17 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4380 V17 Ledarskap och lärande Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 V17 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4400 V17 Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4410 H16 Förbättringskunskap (fristående) H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4420 V17 Palliativ vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4430 V17 Säker vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4430 V17 Säker vård frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5030 H15- V17 Yrkesmässig handledning i vård och omsorg - handledarutbildning H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5040 H16 Diabetes och barnafödande Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5240 H15+V16 Palliativ vård H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5240 H16-V17 Palliativ vård med fokus på symtomlindring H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5250 H16 Examensarbete i omvårdnad - Grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5250 V17 Examensarbete i omvårdnad - Grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5310 H16 Examensarbete i omvårdnad- primärvård Termin 3 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6010 V17 Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM6020 H16-V17 Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6030 V17 Klinisk omvårdnad i relation till vuxnas och äldres hälsa och ohälsa Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM8200 H17 Avancerad vård vid diabetes (uppdragsutbildning) Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM9210 H16-V17 Perioperative care vid obstetriska sjukdomstillstånd Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM9240 V17- H17, Intraoperativ omvårdnad vid kolorektalkirurgiska sjukdomar Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
PCV020 V17 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
PCV020 V17 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
RA2060 V17 Radiologisk intervention V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
RA2070 V17 Examensarbete i radiografi - grundnivå Termin 6 Röntgen-ssk - Röntgensjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH040 V17 Examensarbete master i reproduktiv och perinatal hälsa, 15 HP Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 V17 T1 Profession, teori och metod Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH210 H16 Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH211 V17 Sexuell och reproduktiv hälsa I Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 H16 Det normala barnafödandet Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 V17 Det normala barnafödandet Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH250 V17 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 H16-V17 Förlossningskonst I Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 V17 Förlossningskonst I Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 H16- V17 Kvinno- och familjehälsa I Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 V17 Kvinno- och familjehälsa I Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH321 V17 Sexuell och reproduktiv hälsa II Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 H16 Förlossningskonst II Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 V17 Förlossningskonst II Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 H16 Kvinno- och familjehälsa II Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 V17 Kvinno- och familjehälsa II Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH400 V17 Vetenskaplig metod master RPH Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH500 V17 VIL inom RPH Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VP9030 H15 Handledarutbildning I Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H15 Handledarutbildning I- kursstart augusti H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H15 Handledarutbildning I- kursstart november H15 Fristående kurser på avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H16 Handledarutbildning (uppdrag) Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H16 Handledarutbildning I- start aug H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H16 Handledarutbildning I- start nov H16 Fristående kurser avancerad nivå - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V16 Handledarutbildning I- kursstart januari V16 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V16 Handledarutbildning I- kursstart mars V16 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V17 Handledarutbildning I- kursstart januari V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V17 Handledarutbildning I- kursstart mars V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9031 V17 Handledarutbildning II V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor