GUL-support

För studenter
För personal

Kursplaner

Sök kursplan

Ny student?

Tänk på att du inte kommer att kunna nå GUL som inloggad förrän du har en registrering på en kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan själv kontrollera dina registreringar via Ladoktjänster i Studentportalen.

Logga in i GUL

Har du inloggning till Studentportalen (studentkonto) eller Medarbetarportalen kan du logga in i GUL via knappen uppe till höger.

Jag är student vid Göteborgs universitet och saknar inloggning

Om GUL

Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera.
Mer information om GULGöteborgs universitets lärplattform

Här hittar du de kurser och program som använder GUL. Den information som visas här är öppen för alla. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. Fristående kurser som använder GUL hittar du antingen via Institution eller via Ämnen.

För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs att du är registrerad på kursen och inloggad i GUL.

Studera vid Göteborgs universitet?

Om du är intresserad av att bli student vid Göteborgs universitet rekommenderar vi att du besöker Göteborgs universitets webbplats och sidorna om utbildning


Ämnen (fristående kurser)

Namn Sökväg
Examensarbete - Magisternivå H17 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete - Masternivå H17 Examensarbeten - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
Examensarbete Specialist- helfart magister V18 Termin 2 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Litteraturfördjupning V17 V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM0311 V17 Infektionsvård och hållbar utveckling ur ett personcentrerat vårdperspektiv V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM0311 V18 Infektionsvård och hållbar utveckling ur ett personcentrerat vårdperspektiv V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 H17 Kvalitativa metoder H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 V17 Kvalitativa metoder V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1680 V18 Kvalitativa metoder V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1690 H17 Kvantitativ metod och statistik H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM1800 H17 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3005 V17 Akutmedicin för poliser med speciell insats Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 H17 Multicultural encounters and intercultural communication in health care (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 V17 Multicultural encounters and intercultural communication in health care frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3203 V18 Multicultural encounters and intercultural communication in health care (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM3270 H17 (SSK) Vetenskaplig metod Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3270 V18 (SSK) Vetenskaplig metod Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3290 H17 Internationell klinisk omvårdnad Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3290 V18 Internationell klinisk omvårdnad Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3320 H17 Omvårdnadsforskning i praktiken Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3320 V18 Omvårdnadsforskning i praktiken Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3520 H17 Hälsovård för barn Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3550 H17 Barns och familjers hälsa Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3610 H17 Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3630 H17 Anestesimetodik Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3630 H17 Anestesimetodik (arkiveras?) Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3640 H17-V18 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3660 H17 Introduktion till anestesisjuksköterskans funktion Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3670 H17 Akutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2ANE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3760 H17 Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3770 H17 Medicinsk intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3780 H17-V18 Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård Termin 1 V2INT - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3840 H17 Introduktion till operationssjuksköterskans funktion Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3860 H17-V18 Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3880 H17 Operationsmetodik Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM3890 H17 Medicinsk teknik och säkerhet Termin 1 V2OPE - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4040 V17 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4040 V18 Hematologi Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4200 H17 Introduktion till omvårdnad Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4260 V18 Omvårdnad som profession och ämne Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4270 V18 Introduktion till vetenskaplig metod Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4310 H17 Anatomi och fysiologi Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4310 V18 Anatomi och fysiologi Termin 1 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4320 H17 Mikrobiologi och farmakologi Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4320 V18 Mikrobiologi och farmakologi Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4330 H17 Symtom och tecken på ohälsa Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4330 V18 Symtom och tecken på ohälsa Termin 2 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4350 H17 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4350 V18 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa Termin 3 V1SSP - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4360 H17 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4360 V18 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa Termin 4 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4380 H17 Ledarskap och lärande Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4380 V18 Ledarskap och lärande Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 H17 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4390 V18 Klinisk omvårdnad Termin 6 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4420 H17 Palliativ vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4420 V18 Palliativ vård Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM4430 H17 Säker vård (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4430 V17 Säker vård frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM4430 V18 Säker vård (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5030 H17 Yrkesmässig handledning i vård och omsorg - handledarutbildning H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5040 V18 Diabetes och barnafödande V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5240 H17-V18 Palliativ vård med fokus på symtomlindring H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
OM5250 H17 Examensarbete i omvårdnad - Grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5250 V18 Examensarbete i omvårdnad - Grundnivå Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM5310 H17 Examensarbete i omvårdnad- primärvård Termin 3 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6010 V18 Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot förskrivningsrätt för sjuksköterskor Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6020 H17-V18 Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa Termin 1 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM6030 V18 Klinisk omvårdnad i relation till vuxnas och äldres hälsa och ohälsa Termin 2 V2DSK - Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
OM9240 V17-H17 Intraoperativ omvårdnad vid kolorektalkirurgiska sjukdomar Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
PCV020 H17 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
PCV020 V17 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg frist V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
PCV020 V18 Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (både fristående och valbar) Termin 5 V1SSK - Sjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
RA2060 V17 Radiologisk intervention V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
RA2070 V17 Examensarbete i radiografi - grundnivå Termin 6 Röntgen-ssk - Röntgensjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RA2070 V18 Examensarbete i radiografi - grundnivå Termin 6 Röntgen-ssk - Röntgensjuksköterskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH040 Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH040 V17 Examensarbete master i reproduktiv och perinatal hälsa, 15 HP Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH080 Examensarbete för master i Reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 Profession, teori och metod H17 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 Profession, teori och metod H17 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 Profession, teori och metod V18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH200 Profession, teori och metod V18 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH211 Sexuell och reproduktiv hälsa I H17 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH211 Sexuell och reproduktiv hälsa I V18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 Det normala barnafödandet H17 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH220 Det normala barnafödandet V18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH250 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH250 V17 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I H17 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I H17 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I V18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH300 Förlossningskonst I V18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I H17 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I H17 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I V18 T1 Termin 1 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH310 Kvinno- och familjehälsa I V18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH321 Sexuell och reproduktiv hälsa II H17 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH321 Sexuell och reproduktiv hälsa II V18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II H17 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II H17 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II V18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH330 Förlossningskonst II V18 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II H17 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II H17 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II V18 T2 Termin 2 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH340 Kvinno- och familjehälsa II V18 T3 Termin 3 V2BMO - Barnmorskeprogrammet - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH400 V17 Vetenskaplig metod master RPH Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
RPH400 Vetenskaplig metod inför master i reproduktiv och perinatal hälsa V18 T4 Termin 4 V2RPH - Reproduktiv och perinatal hälsa, masterprogram - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 1 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2ANE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2INT Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 2 V2OPE Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård - Utbildningsprogram - Öppna sidor
Termin 3 V2DSK Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - Utbildningsprogram - Öppna sidor
VP9030 H17 Handledarutbildning I- kursstart augusti H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H17 Handledarutbildning I- kursstart november H17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 H17 Handledarutbildning I. Handledning med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning Uppdragsutbildningar - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V17 Handledarutbildning I- kursstart januari V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V17 Handledarutbildning I- kursstart mars V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V18 Handledarutbildning I- kursstart januari V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9030 V18 Handledarutbildning I- kursstart mars V18 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor
VP9031 V17 Handledarutbildning II V17 Fristående kurser - Vårdvetenskap och hälsa - Institutioner - Öppna sidor