NEG201, Nationalekonomi: Fortsättningskurs för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 30hp, V19