Välkommen till Bygghantverksprogrammet!

Inom Bygghantverksprogrammet utvecklar du din hantverksskicklighet och lär dig hur man
undersöker byggnader och hantverksprocesser, samt hur man bäst vårdar och renoverar gamla hus.
Mer information om programmet hittar du på vår hemsida: Bygghantverk, kandidatprogram

Kursinformation:

Till vänster finns en meny med bygghantverskutbildningens kurser ordnade terminsvis. Under varje termin hittar du kursinformation, schema och kurslitteraturförteckning till resp. kurs under den aktuella terminen. Du har begränsad tillgång till GUL innan du är registrerad som student hos oss. Fullständig kursinformation kommer du åt genom att logga in i GUL via Studentportalen när du har registrerat dig
(se sidans övre högra hörn). Saknar du någon information kontaktar du programansvarig.

Kontaktinformation:

Programansvarig: Göran Andersson, goran.andersson@conservation.gu.se

Studieadministratör:  Christina Hermansson

Telefon vx: 031-786 00 00

Institutionen för Kulturvård i Mariestad.
Besöksadress: Magasinsgatan 4, Mariestad
Hemsida: (www.conservation.gu.se)

Kontaktinformation till övriga lärare, studierektor eller administrativ personal hittar på vår hemsida, Kontakta oss

Studentinformation:

På hemsidan finns också värdefull information, tips och råd till studenter under rubriken
Student vid Institutionen för Kulturvård. Denna information är öppen för alla.

När du är registrerad som student hos oss kommer du åt GUL-aktiviteten Studentinformation med intern information för kulturvårdsstudenter. Som registrerad student får du också tillgång till GUL-aktiviteten NATFAK, ett intranät med gemensam information för alla studenter som läser kurser och program vid den Naturvetenskapliga fakulteten.