Välkommen till Handelshögskolans logistikprogram

 

Logistik handlar om flöden av varor, information och kapital. Dessa flöden går inom och mellan företag. Att ständigt utveckla och förbättra dessa flöden har blivit allt viktigare för företag, som ett sätt att skapa strategiska konkurrensfördelar. I detta arbete har moderna IT-lösningar en central roll. 

Programmets mål är att ge dig som student en god allmän ekonomkompetens i kombination med en tydlig specialisering mot logistik för framtida yrkesverksamhet på ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.