Välkommen till Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som röntgensjuksköterska. Utbildingen ger en bred kompetens att arbeta inom olika kunskaps- och verksamhetsområden inom bild och funktion och möjlighet till en fortsatt professionell och akademisk kompetensutveckling. Programmets kurser ligger även till grund för generell examen på kandidatnivå.

Som legitimerad röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö med omvårdnad, metodik och teknik. Röntgensjuksköterskan utför undersökningar och behandlingar med hjälp av olika strålningstillämpningar. Arbetet innebär relativt korta möten med patienter i en teknisk miljö där undersökningar ska genomföras på ett för patienten tryggt och säkert sätt.

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, fältstudier och metodövningar. Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för dig.

Röntgensjuksköterskeprogrammets lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid institutionen. Processorienterad handledning i omvårdnad ingår som en arbetsform i röntgensjuksköterskeprogrammet.

 

 

 

 

 

 

Programansvarig Maud Lunden
Programadministratör Camilla Torstensson

Studievägledare Sara Capaldi Jonsson
E-post: sara.capaldi.jonsson@gu.se

Telefon: 031-786 6057
Telefontid: mån–tors 13.00–14.00

Besöksadress: Arvid Wallgrens backe, hus 1
Besök efter överenskommelse. Boka tid via telefon eller e-post.

Mer information hittar du på institutionens Vårdvetenskap och hälsa

Kom igång som ny student
Här hittar du den viktigaste informationen för att din studiestart ska bli så bra som möjligt, tex aktivera ditt studentkonto,
hur du registrerar dig, beställer GU-kort, hänvisar din epost och information om lärplattformen GUL.

Terminstider
Terminstid HT17: 2017-08-28 - 2018-01-14

Terminstid VT18: 2018-01-15 - 2018-06-03

Terminstid HT18: 2018-09-03 - 2019-01-20

 Utbildningsplan