Välkommen till läkarprogrammet!


Foto: Fabian Andrén

 

 

Ny student

Är du ny student, klicka på "Ny student" i menyn här bredvid för info om upprop, schema första veckan osv. 

 

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling

Studenter vid Göteborgs universitet har rätt till ett likvärdigt bemötande. Universitetet arbetar för att skapa inkluderande normer och värderingar för att främja en god studie- och arbetsmiljö där alla har möjlighet att utvecklas. För att motverka diskriminering och trakasserier bedrivs ett aktivt förebyggande arbete.

Läs mer här samt på Studentportalen

 

Läkarprogrammet

Läkarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en läkarexamen efter 5,5 års studier. Under utbildningen kommer du att uppnå kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Målet är att du som examinerad läkare ska vara väl förberedd att möta patienter och delta i den medicinska utvecklingen, till exempel genom fortsatta studier på forskarnivå. Efter läkarexamen och 1,5 års fullgjord allmäntjänstgöring (AT) kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Länk till läkarprogrammets webbsida.

På denna programsida hittar du övergripande information om läkarprogrammet. Under respektive termin, till vänster i menyn, ska följande kursinformation finnas tillgänglig:

För generella frågor gällande läkarprogrammet

Kontakta programadministrationen

Ordinarie telefontider: måndagar och onsdagar kl. 10-12, tel: 031 - 786 30 35.

Besöksadress: Medicinaregatan 3. Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

 

För studievägledning

Se menyn till vänster.

 

Sommaromtentor 2018

Schemat för sommaromtenta 2018 finns här (anslagstavlan).