Välkommen till Juridiska institutionens öppna kurssidor i GUL

Alla kurser vid Juridiska institutionen ska ha s k Öppna sidor i GUL. På dessa sidor kommer du som student åt material såsom t ex t ex schema, kursplan och litteraturlista. När du som student blivit registrerad till den kurs du antagits till kommer du åt all information. 

 

Öppna sidor för alla kurser vid institutionen finner du under rubrikerna till vänster.

 

 När det larma - 1456170_odhsv-1.pdf