Välkommen till Institutionen för historiska studier på GUL !

Institutionen rymmer tre ämnen - Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi och Historia

Under rubrikerna "Grundnivå", "Avancerad nivå" osv i kolumnen till vänster hittar du ingångar till våra kursers öppna sidor i GUL, som innehåller scheman, kursplaner och litteraturlistor.

Som registrerad student kommmer du också åt övriga innehållet genom att logga in med knappen LOGGA IN I GUL uppe till höger.

Ingångar till våra program

Arkeologisk praktik och teori

Kulturarv och modernitet

Kulturarvsstudier

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kontaktuppgifter 

Institutionen för historiska studier
Box 200
405 30 Göteborg

Telefon: 031-786 4407 (Expeditionen)
Fax: 031-786 4456
E-post: historia@gu.se

Institutionens studentförening GAST

www.historiskastudier.gu.se