E-tjänster för studenter

På studentportalen hittar du länkar till olika e-tjänster som är användbara under din studietid, t.ex. Ladoktjänster, söka kursplan, boka gruppgrum.

Länk till studentportalen, E-tjänster.