E-tjänster för studenter

På studentportalen hittar du länkar till olika e-tjänster som är användbara under din studietid, t.ex. Ladoktjänster, söka kursplan, boka gruppgrum.

Länk till studentportalen, E-tjänster.

 

Problem att öppna dokument?

Vissa studenter upplever att länkarna till dokument i GUL inte fungerar.

I så fall kan det förhålla sig så att du har en inställning (som du kanske inte är medvetna om) i din webbläsare som leder till att dokument, i stället för att öppnas, sparas någonstans på hårddisken när du klickar på en länk till ett dokument eller en ljudfil.

De flesta webbläsare erbjuder tre olika inställningar:
– spara alltid dokumentet när man klickar på länk till ett dokument
– öppna alltid dokumentet när man klickar på länk till ett dokument
– fråga alltid om dokumentet skall öppnas eller sparas när man klickar på länk till ett dokument

När man har inställningen Spara märker man i vissa webbläsare knappt att det händer något över huvud taget. I vissa fall syns bara ett litet meddelande nere i vänster hörn, i andra fall öppnas en särskild "nedladdningsruta".

Tilläggas kan att det också finns möjlighet att göra olika inställningar för varje typ av fil så att webbläsaren uppför sig på olika sätt för t.ex. pdf, doc och mp3.

Om man upplever problem med länkar till dokument "som inte fungerar" kan man lösa detta genom att
– leta upp det dokument som laddats ner till datorn. Vanligen hamnar det bland "Mina dokumet" i undermappen "Nyligen nedladdat", men även var dokumenten hamnar beror på inställningar i den enskilda datorn/webbläsaren;
– hitta och ändra inställningarna i webbläsaren.

 

Hur man ändrar inställningarna i Firefox

Firefox är rekommenderad webbläsare för GUL.

Där hittar du de aktuella inställningarna under Verktyg i den översta menyraden på skärmen. Välj Inställningar i rullgardinsmenyn.

Gör under rubriken Filhämtningar de inställningar som du ser på bilden nedan. Då kommer du alltid att se en ruta med senast hämtade filer där du kan dubbelklicka på filen för att öppna/starta den.

Nu har du ställt in hur nedladdning skall ske.

Klicka sedan på Program bland flikarna högst upp i rutan för att bestämma om du vill att nedladdning skall ske eller om du vill att dokumentet skall öppnas/ljudfilen skall starta eller om du varje gång vill få en fråga så att du själv får välja. Vid varje filtyp finns en liten rullgardinsmeny där du gör ditt val.